Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνονται τα ακόλουθα :

Όπως είναι γνωστό η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος  στις γενικές βουλευτικές εκλογές είναι υποχρεωτική.

            Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων :

  • Αυτοί που  έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους
  • Όσοι θα βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στο εξωτερικό
  • Οι εκλογείς που έχουν γραφτεί στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών, αλλά δεν κατέστη δυνατή η σύσταση ειδικού εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών, λόγω μη συμπληρώσεως, σε όλη την εφετειακή περιφέρεια, του αριθμού των 40 τουλάχιστον ετεροδημοτών εκλογέων της ίδιας εκλογικής περιφέρειας.

Ακόμη θα υπάρξουν εκλογείς που για διάφορους εξαιρετικούς λόγους δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.

Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται :

  • Υπάλληλοι του δημοσίου, για τους οποίους υπηρεσιακές ανάγκες δεν θα επιτρέψουν να απουσιάζουν από την υπηρεσία τους
  • Υπάλληλοι νομικών προσώπων, νοσηλευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, στους οποίους επίσης λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν είναι δυνατή η χορήγηση εκλογικής άδειας.
  • Εκλογείς που δεν θα μπορέσουν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος για λόγους υγείας.

 Η ΓΕΝ.Δ/ΝΤΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

         ΕΥΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ