Τη σύναψη Διαβαθμιδικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και του Δήμου Ρόδου για το έργο «Ασφαλτόστρωση εισόδου Αφάντου», συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00 €  ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στη συνεδρίαση της 21ης Ιουλίου 2018, μετά από εισήγηση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου, Νίκου Νικολή.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο Ρόδου στην Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου για την εκτέλεση του έργου.

Πρόκειται για τμήμα της παλαιάς Εθνικής Οδού η οποία μάλιστα θα χρησιμοποιείται και ως κύρια παράκαμψη της Ε.Ο. Ρόδου – Λίνδου. Η κατάσταση του οδοστρώματος δεν είναι καλή και χρήζει βελτιώσεων. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αντικατάστασή του. Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την μελέτη του έργου η οποία συντάχθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων & Υποδομών του Δήμου Ρόδου.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι ο φορέας εκτέλεσης και χρηματοδότησης του έργου συνολικού προϋπολογισμού 140.000,00 €, το οποίο  είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της ΠΝΑΙ, έτους 2018.

 

 

image_print