Για τα τεύχη δημοπράτησης του έργου  ¨Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός τάφρων στο οδικό δίκτυο Νάξου (χρήση 2014)"  πατήστε εδώ