(Τα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα του Πρωτοδικείου)