Κυκλάδες

Δωδεκάνησα

 

Τα στοιχεία δεν έχουν διασταυρωθεί με τα επίσημα στοιχεία των Πρωτοδικείων