1) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕ

 3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΕ

 4) ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ – ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 126 – Ειδικότητα : ΔΕ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΤΩΝ

 

 

 

Δι@ύγεια / ΑΔΑ : ΒΟΝΧ7ΛΞ-Α0Α