Απολογιστικά Στοιχεία έτους 2011-Αντιπεριφερειάρχης, Τζώρτζης Ν. Μακρυωνίτης

Εκτός από τα 29 τεχνικά έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (με Δικαιούχο την ΠΝΑ) και τα 12 έργα που υποστηρίζει σύμφωνα με το άρθρο 205 του ν.3852, η Περιφέρεια στο σύνολο σχεδόν των νησιών έχει σχεδιάσει και πρόκειται να υλοποιήσει μέσα στο 2012 από το ΕΣΠΑ, περιβαλλοντικές και κοινωνικές δράσεις, όπως φαίνονται στο χάρτη.

Περιβάλλον-Διαχείριση Απορριμμάτων-Ενέργεια:
1. Το ενταγμένο στο ΕΣΠΑ «Πιλοτικό Πρόγραμμα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων των Δήμων Ανάφης και Χάλκης», θα συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας. Το πρόγραμμα στοχεύει σε μονοψήφιο ποσοστό υπολείμματος και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ευαισθητοποίηση των πολιτών, κομποστοποίηση οργανικών, πλήρη ανακύκλωση, μείωση παραγόμενων απορριμμάτων και είναι στη φάση δημοπράτησης. Στο γράφημα αποτυπώνεται η εξέλιξη των αποκαταστάσεων ΧΑΔΑ στην ΠΝΑ.
2. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμμετέχει με το Επιμελητήριο Κυκλάδων σε δράση που αφορά την ενεργειακή αυτονομία μη διασυνδεδεμένων νησιών. Ήδη είναι σε εξέλιξη η διαδικασία λήψης αδείας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με την τεχνολογία Υβριδικού Σταθμού στο νησί της Σίφνου. Η Περιφέρεια διερευνά την προώθηση αξιοποίησης των ΑΠΕ μέσω «εταιρειών ευρείας συμμετοχικής βάσης» και την εκπόνηση ενεργειακού σχεδιασμού εγκατάστασης ΑΠΕ στα νησιά.
Οικονομική Επιτροπή:
Η συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη συνέβαλλε καθοριστικά στη μείωση του κόστους των συνεδριάσεων, στην ευελιξία σύγκλισης αυτών και στη πληρέστερη λειτουργία τους με δυνατότητα συμμετοχής όλων των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων. Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε 19 φορές και πήρε απόφαση σε 358 θέματα.
Επενδυτικοί Νόμοι
Οι συνολικές πληρωμές των Επενδυτικών Νόμων για το 2011 ανέρχονται συνολικά σε 12.281.982,15€ (Δωδεκάνησα:10.138.576,80€ και Κυκλάδες:2.143.405,35€)
Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων- ΚΕΚ:
1.Από την  ΑΝΤΚΕ έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των προγραμμάτων Leader, Αλιείας, Αγροτικής Ανάπτυξης της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και υλοποιήθηκαν δράσεις που αφορούσαν τη διαφημιστική καμπάνια των Κυκλάδων.
2.Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δόθηκε παράταση στη λειτουργία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Κυκλάδων μέχρι 30 Ιουνίου 2012, ώστε να ολοκληρωθούν δύο προγράμματα που ξεκίνησαν τον Οκτώβρη του 2011 και να καλυφθεί το έλλειμμα των 220.000€, που παρουσίαζε το ΚΕΚ τον Ιούνιο του 2011, και να κλείσει με θετικό πρόσημο.  
Επισημάνσεις:
1.Η έλλειψη ενιαίας βάσης δεδομένων δυσχεραίνει το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λειτουργία των Υπηρεσιών και πολλές φορές δημιουργεί περιττές δαπάνες. Σχεδιάζεται η δημιουργία βάσης δεδομένων εξαρτημένης σε γεωγραφικό σύστημα αναφοράς (G.Ι.S.) με πληροφορίες για όλους τους τομείς (έργα, μελέτες, υποδομές, σχεδιασμό κλπ.). 2.Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή πρέπει να συνδράμει για την τεχνική υποστήριξη κατά τη διαδικασία ωρίμανσης-υλοποίησης των έργων με τη δημιουργία ομάδας στελεχών που θα καλυφθεί από την τεχνική βοήθεια. 3.Οι Υπηρεσίες Περιβάλλοντος ως επί το πλείστον ασχολούνται με θέματα ελέγχου και αδειοδοτήσεων και δεν ασχολούνται με το σχεδιασμό, την προώθηση περιβαλλοντικών δράσεων και την υποστήριξη ωρίμανσης έργων περιβάλλοντος (νερά-λύματα-απορρίμματα), που αποτελούν μεγάλη προτεραιότητα της Περιφέρειας. Αυτό μεταξύ άλλων οφείλεται και στην υποστελέχωση που θα αντιμετωπιστεί με την πρόσληψη συμβούλων και συμβασιούχων.

image_print