ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

 

Η καταγραφή σημαντικών έργων και στοιχείων για τον ένα χρόνο δράσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στις Κυκλάδες καταγράφονται στον απολογισμό του επικεφαλής της περιφερειακής ενότητας Κυκλάδων, Αντιπεριφερειάρχη Γιώργου Πουσσαίου.

 

Ο κ. Πουσσαίος επισημαίνει πως το 2011 υπήρξε ένα έτος προσαρμογής στα νέα δεδομένα εφαρμογής του Καλλικράτη και μάλιστα σε μια συγκυρία σφραγισμένη από τη γενικευμένη οικονομική κρίση.

 

Παρόλα αυτά, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η απορρόφηση του ΕΣΠΑ αυξήθηκε με αναφορά σε έργα που ήταν ώριμα και με την ένταξη νέων και καινοτόμων προτάσεων που έχουν σχέση με την αειφόρο ανάπτυξη. Όπως αναφέρθηκε με βάση τα συγκεντρωτικά στοιχεία, υπήρξε αύξηση της απορρόφησης, για το σύνολο των κονδυλίων που αφορούν την Περιφέρεια ανεξαρτήτως του φορέα διαχείρισης των προγραμμάτων, η οποία έφτασε στο 67% σε επίπεδο Περιφέρειας αναδεικνύοντας την σε πρωταθλήτρια του συνόλου των Περιφερειών. Και αυτό μάλιστα όταν για το 2010 η απορρόφηση ήταν 31,8%. Σε ότι αφορά την απορρόφηση κονδυλίων που διαχειρίσθηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου υπήρξε και εκεί σημαντική αύξηση και ειδικά για τις Κυκλάδες για το 2011 υπήρξε ένταξη έργων 51 εκ ευρώ όταν για το διάστημα 2009-2010 αυτή αφορούσε ένταξη έργων 41 εκ ευρώ (συνολικά 90 εκ ευρώ για τις Κυκλάδες και 99,4 εκ Ευρώ για τα Δωδεκάνησα). Από αυτά έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις 5,2 εκ ευρώ και έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές ύψους 1,2 εκ ευρώ.

 

Σε ότι αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις μέσω των εκάστοτε Αναπτυξιακών – Επενδυτικών Νόμων (Ν.2601/98 & Ν.3299/04), στο Νομό Κυκλάδων και για το έτος 2011 εγκρίθηκαν 15 επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 2.143.405,35 ευρώ.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων η Περιφέρεια υλοποιεί 30 έργα δημοσίων επενδύσεων, 7 έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και ένα συγχρηματοδοτούμενο έργο, ενώ οι υπηρεσίες της Περιφέρειας παρείχαν τεχνική υποστήριξη σε 23 έργα και σε 33 μελέτες έργων που υλοποιούν οι δήμοι νησιών κάτω από 4.000 κατοίκους καθώς και η Μήλος.