ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
 

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ

 

Για τη Περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων το 2011 υπήρξε ένα έτος προσαρμογής στα νέα δεδομένα της εφαρμογής του «Καλλικράτη», εν μέσω μάλιστα μίας πολύ δύσκολης συγκυρίας για τη χώρα με οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Υπό αυτό το πρίσμα η Περιφέρεια και στο χωρικό επίπεδο των Κυκλάδων εστίασε:

Στην επιτάχυνση  και διαφάνεια διοικητικών πράξεων αδειοδοτήσεων
Στη μείωση των δαπανών
Στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και μείωση της γραφειοκρατίας
Στην εξωστρέφεια, βελτίωση της ποιότητας και αύξηση της ανταγωνιστικότητας
Στην επανεκκίνηση της παραγωγικότητας και προώθηση της καινοτομίας
Στη συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και συμμετοχικά σχήματα για τη προώθηση της πράσινης ανάπτυξης.

Μετά τη μετάβαση στη νέα Καλλικρατική Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στόχος μας ήταν να χρησιμοποιήσουμε την συσσωρευμένη γνώση και τα εργαλεία σχεδιασμού και υλοποίησης αναπτυξιακών προγραμμάτων χωρίς όμως να μεταφέρουμε την γραφειοκρατία του κεντρικού κράτους, την απουσία πολιτικής  αλλά και τις επιχορηγήσεις χωρίς σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα παραπάνω, πάντα με γνώμονα την επιτάχυνση του έργου ανάπτυξης μας.

Παράλληλα, η μνημονιακή υποχρέωση καταγραφής των σημαντικότερων εμποδίων ιδιαίτερα σε θέματα νησιωτικότητας και αδειοδοτικών διαδικασιών έδωσε την ευκαιρία εντοπισμού και σχεδιασμού άρσης τους με συγκεκριμένες προτάσεις προς τα αρμόδια υπουργεία.

Επιμέρους απολογισμός των Στόχων

α) Απορρόφηση

Ένας από τους πρώτους στόχους που τέθηκε σε εφαρμογή σε συνάρτηση με τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και την ανάγκη για ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου της περιφέρειας ήταν η αύξηση της απορρόφηση πόρων της ΕΕ για την  πραγματοποίηση έργων, και την ενίσχυση εκείνων των δράσεων και της επιχειρηματικότητας που θα βελτίωνε την ανταγωνιστικότητα και κατά συνέπεια την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή σε τοπικό επίπεδο. Ένας στόχος που με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται επιτεύχθηκε απόλυτα και βάση των επιδιώξεων μας και την αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.

-Συνολική απορρόφηση Περιφέρειας Ν. Αιγαίου  2011:  73,1%

-Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου η ΕΔΑ διαχειρίζεται συνολικό προϋπολογισμό 191 εκ ευρώ.

-Για το 2011 υπήρξε ένταξη έργων για τις Κυκλάδες συνολικού προϋπολογισμού 51 εκ ευρώ έναντι 41 εκ ευρώ των δύο προηγούμενων ετών.

-Η Περιφέρεια ως φορέας υλοποίησε το 2011 ή συνεχίζει να υλοποιεί 10 έργα προϋπολογισμού 32,8 εκ. ευρώ. Από αυτά τα 3 εντάχθηκαν το 2011 προϋπολογισμού 7,8 εκ ευρώ (Μήλος, Θήρα, Σέριφος).

-Σε ότι αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις μέσω των εκάστοτε Αναπτυξιακών –Επενδυτικών  Νόμων (ν. 2601/98 & Ν. 3299/04), στο Ν. Κυκλάδων και για το έτος 2011 εγκρίθηκαν 15 επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 2.143.405 ευρώ με μεγαλύτερο πρόβλημα την  τραπεζική χρηματοδότηση που φρενάρισε τη μεγαλύτερη εκδήλωση ενδιαφέροντος και εγκρίσεων.

β)Δαπάνες

Η μείωση των δαπανών αποτέλεσε όχι μόνο επιβεβλημένη ανάγκη με βάση το δημοσιονομικό χρέος  της χώρας και των προβλέψεων του «Καλλικράτη» για οικονομική αυτονομία των αιρετών πλέον Περιφερειών αλλά και υποχρέωση εμάς των ιδίων για αποτελεσματική και χρηστή ταυτόχρονα διοίκηση σε όλα τα επίπεδα. Από τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκε ότι υπήρχαν σημαντικά περιθώρια μείωσης δαπανών τα οποία και σε σημαντικό βαθμό επιτεύχθηκαν. Μάλιστα σε συνδυασμό με τη μεταφορά συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων στους δήμους η συνολική μείωση για το 2011 άγγιξε τα 17.376.852 ευρώ και συγκεκριμένα από 32.380.265,54 ευρώ οι συνολικές δαπάνες μειώθηκαν σε 15.003.413,15 ευρώ. Αναλυτικότερα:

Ποσό 5.690.415 ευρώ περίπου αφορούσε δαπάνες επιδομάτων πρόνοιας ειδικών ομάδων που μεταφέρθηκαν ως αρμοδιότητα στους Δήμους.
Έγιναν νέες διακηρύξεις για την μίσθωση κτηρίων στέγασης των υπηρεσιών σε Άνδρο, Νάξο, Τήνο και Κέα. Στις Περιφερειακές ενότητες  της Θήρας και της Πάρου έχει ήδη δρομολογηθεί η μεταστέγαση των υπηρεσιών σε ιδιόκτητα κτήρια. Βάση των προτάσεων που κατατέθηκαν, υπάρχει μείωση της δαπάνης κατά 58% από 1/1/2012 (σε πραγματικά ποσά, η ετήσια δαπάνη από 993.159,56€ θα μειωθεί σε 300.000€).
Σημαντική μείωση υπήρξε και σε επίπεδο  κοινών λειτουργικών δαπανών (τηλέφωνα, μεταφορές, ύδρευση, εκτυπώσεις, συνέδρια αμοιβές συντήρησης, καθαριότητα κ.α.) που ανήλθε στο ποσό περίπου των 786.000ευρώ.
Μείωση δαπανών υπήρξε σε επίπεδο προμηθειών κατά 286.308 ευρώ, ενώ παράλληλα μείωση δαπανών επιτεύχθηκε και σε επίπεδο δαπανών που αφορούσαν αμοιβές εποχιακού προσωπικού και συμβουλίων επιτροπών, υπερωριών, εισφορών, επιδότησης αγοράς κατοικίας, εξόδων μετακίνησης κ.ά. που έφτασε στο ποσό των 367.577 ευρώ.
Για το 2012 η προσπάθεια θα συνεχισθεί και μάλιστα εκτιμάται περαιτέρω μείωση των δαπανών αρχικά μέσω της μείωσης των μισθωμάτων, και εν συνεχεία μέσω της μείωσης των λοιπών λειτουργικών δαπανών και των προμηθειών όσο αυτό είναι δυνατόν. Εκτιμάται όμως και μία αύξηση σε επίπεδο εισφορών λόγω αύξησης τους, και αμοιβών από τη πρόσληψη συμβασιούχων.

γ) Αξιολόγηση των υπηρεσιών και καταγραφή των εν γένει προβλημάτων, μείωση της γραφειοκρατίας, εξυπηρέτηση του πολίτη

Η εξυπηρέτηση του πολίτη δεν αποτελεί στόχο γιατί πολύ απλά αποτελεί υποχρέωση της περιφέρειας και του συνόλου του πολιτικού και υπηρεσιακού προσωπικού της. Με βάση την αρχή αυτή αναλήφθηκαν διάφορες πρωτοβουλίες και δράσεις και σε υπηρεσιακό και σε πολιτικό επίπεδο σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας Κυκλάδων.

Αρχικά αναλήφθηκε πρωτοβουλία ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων από την Δ/νση Εξυπηρέτησης του Πολίτη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόσφατα ανακοινώθηκε από το αρμόδιο υπουργείο η έναρξη της αντίστοιχης δράσης σε εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα και με τη βοήθεια εξειδικευμένων ερωτηματολογίων συλλέχθηκαν και καταγράφηκαν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα για τις υπηρεσίες καθώς επίσης προβλήματα και παράπονα και από τη μεριά των εργαζομένων και από αυτή των πολιτών.

Παράλληλα και θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα τον πολίτη ξεκίνησε προσπάθεια να αντιμετωπισθεί το μείζον ζήτημα της γραφειοκρατίας για την υποβολή δικαιολογητικών μειώνοντας τον όγκο των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε περιπτώσεις υποβολής αιτήσεων, ανανεώσεις αδειών κ.ά.

δ) Διαφάνεια και Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Σε μία πολυνησιωτική Περιφέρεια όπως η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της, που έχει αντίκτυπο στον αναπτυξιακό της ρόλο στη χρηστή διοίκηση καθώς στον ευρύτερο ρόλο της στην εξυπηρέτηση του πολίτη, εξαρτάται επιπλέον των ανωτέρω και από τη σωστή και ευρεία χρήση της τεχνολογίας και των εφαρμογών της.

Άμεσα, από την έναρξη λειτουργίας της αιρετής Περιφέρειας Ν. Αιγαίου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις νέες τεχνολογίες στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αναλήφθηκαν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες με αποτέλεσμα να έχουν επιτευχθεί ήδη η ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων των δύο περιφερειακών ενοτήτων, η έναρξη εφαρμογών παρακολούθησης έργων και γενικά η προμήθεια τεχνικών εφαρμογών, ως προϊόν υλοποίησης των προγραμματικών δεσμεύσεων μας.
Σε εξέλιξη συνεχίζεται να βρίσκεται η εφαρμογή παρακολούθησης έργων, η προμήθεια της εφαρμογής «Law Plus» σχετικά με τις υποθέσεις τις  Δικάσιμους κ.ά. της  Orbit Α.Ε.. και προμήθεια τεχνικών εφαρμογών για τη Δ/νση Τεχνικών Έργων κατόπιν σχετικού αιτήματός τους.

Τέλος, λόγω των αναγκών που δημιουργήθηκαν στο α’ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την επίσπευση των διαδικασιών ωρίμανσης έργων προκειμένου να χρηματοδοτηθούν από Ευρωπαϊκούς πόρους δημιουργήθηκαν ανάγκες υποστήριξης μικρών και μεγάλων νησιωτικών δήμων ή δήμων με ελλείψεις τεχνικού προσωπικού. Στις ανάγκες αυτές είτε μέσω τεχνικής υποστήριξης από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας είτε μέσω της διάθεσης προσωπικού όπου αυτό ήταν εφικτό ανταποκρίθηκε άμεσα και σε πολιτικό και σε υπηρεσιακό επίπεδο η Περιφέρεια.

ε) Παρεμβάσεις χάραξης πολιτικής και ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών αναπτυξιακού περιεχομένου.

Η επιτυχία του αναπτυξιακού ρόλου της Περιφέρειας που συμπεριλαμβάνει την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική προστασία προϋποθέτει πρωτοβουλίες και δράσεις που συνδυάζουν τη σύγχρονη πολιτική ματιά  και το όραμα για το τι και το πώς θέλουμε τα νησιά μας και το ρόλο που αυτά μπορούν να παίξουν στη παρούσα δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία καθώς και στα χρόνια που έρχονται. Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε το σύνολο των πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν σαν γραφείο αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων.

Διασύνδεση Νήσων

Η παρούσα οικονομική κρίση σε συνδυασμό και με τις περιφερειακές εντάσεις και συγκρούσεις, ειδικά σε περιοχές από τις οποίες εξαρτάται η τροφοδοσία με πετρέλαιο των δυτικών χωρών, δημιουργεί δυσμενείς συνθήκες στον μεταφορικό κλάδο σε διεθνές επίπεδο και ειδικά στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες που για την χώρα μας και ειδικά για την περιφέρεια μας αποτελούν το βασικότερο μέσο συμβολής στην ανάπτυξη. Η μεταφορά ανθρώπων και αγαθών σε συνδυασμό με τις ανάγκες που ικανοποιούνται, ορίζουν και τις συνέπειες που προκύπτουν από την έλλειψη ή τι μη ικανοποιητική ή αποτελεσματική εκτέλεση του συνόλου των μεταφορών που υλοποιούνται σε μία περιοχή.
Η ανωτέρω εξειδίκευση και καταγραφή των χρόνιων προβλημάτων στη διασύνδεση των νησιών μας, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις για δημιουργία δυσμενέστερων συνθηκών στο μέλλον και η ανάγκη για την εύρεση μίας λύσης που θα προλάβει και θα συμβάλλει στο συνολικό σχεδιασμό της αναπτυξιακής πορείας της Περιφέρειας μας, μας οδήγησε στην υποβολή μίας πρότασης.
Η πρόταση αυτή αφορά συγκεκριμένα στην ανάπτυξη ενός δικτύου συνδυασμένων μεταφορών κατασκευάζοντας μικρής κλίμακας λιμενικές εγκαταστάσεις ή ενεργοποιώντας μετά από συντήρηση και επέκταση υφισταμένες λιμενικές εγκαταστάσεις προκειμένου να ενταχθούν στο δίκτυο των ήδη υπαρχόντων μεγάλων.
Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις θα αφορούν την εξυπηρέτηση της σύνδεσης νησιών μεταξύ κοντινών τους σημείων με την κατάλληλη κατηγορία σκαφών, που ταυτόχρονα θα διαθέτουν φιλικά προς το περιβάλλον τεχνικά χαρακτηριστικά (Solar-Hybrid efficient marine technology). Η συχνότητα των πλόων θα διαμορφώνεται ανάλογα με την εποχή και την κίνηση που παρουσιάζεται.
Η εν λόγω πρόταση, έχει ήδη κατατεθεί στο Υπουργό, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και σε όλους τους ενδιαφερομένους αναμένοντας τα σχόλια τους για περαιτέρω κινήσεις.

Αξιοποίηση Περιουσίας Κληροδοτημάτων Νήσου Σύρου

Η ανάγκη να αξιοποιηθεί η ακίνητη περιουσία των κληροδοτημάτων που στο μεγαλύτερο μέρος της είτε μένει αναξιοποίητη είτε η αξιοποίηση της είναι αναντίστοιχη της αξίας της οδήγησε στην ανάληψη πρωτοβουλίας προς την κατεύθυνση αυτή.

Μάλιστα η όλη πρωτοβουλία έλαβε υπόψη της τα αναμενόμενα οφέλη που αυτή θα δημιουργήσει, καταρχάς στην αποκατάσταση και συντήρηση ακινήτων που αποτελούν πλούτο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς για τα νησιά, κατά δεύτερον στην απασχόληση μέσω των εργασιών αποκατάστασης και κυρίως στον οικοδομικό κλάδο που διέρχεται κρίση και τρίτον στην γενικότερη οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση μέσω των επενδύσεων αξιοποίησης που θα υλοποιηθούν.

Οι ενέργειες που έως τώρα υλοποιήθηκαν αφορούσαν μία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με εκπροσώπους των ΔΣ των Κληροδοτημάτων που εδρεύουν στην Σύρο και στην οποία παρουσιάσθηκε και προτάθηκε η δημιουργία ενός φορέα αξιοποίησης της κοινωφελούς περιουσίας  τους με σκοπό την αποκατάσταση και αξιοποίηση των ακινήτων που διαθέτουν, προκειμένου να αποφασίσουν αν καταρχάς την αποδέχονται. Στη συνέχεια τα ΔΣ μετά από συνεδριάσεις των ΔΣ που πραγματοποίησαν έκαναν καταρχάς δεκτή την εν λόγω πρόταση και απέστειλαν γραπτώς τις εν λόγω αποφάσεις .

Στην συνέχεια αναλήφθησαν πρωτοβουλίες ενημέρωσης και πίεσης προς το αρμόδιο υπουργείο προκειμένου μέσω της ψήφισης σχετικού νόμου που έχει ήδη εκπονηθεί να διευκολύνει την συγκεκριμένη ιδέα. Ταυτόχρονα εκπονήθηκε εναλλακτικό σχέδιο δράσης το οποίο και έως τη ψήφιση του νομοσχεδίου βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά ουσιαστικά μία αρχική σύνταξη μίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος φορέων που θα αναλάβουν ανά ίδρυμα και υπό συγκεκριμένες  προϋποθέσεις τη υλοποίηση της ιδέας, υπό την εποπτεία και την υποστήριξη της Περιφέρειας.

Συνεργασία με Γερμανική Βουλή

Οι δυσμενείς παρούσες συγκυρίες για τη χώρα επαναφέρουν και πάλι την ανάγκη για ενίσχυση της εξωστρέφειας σε κάθε τομέα παραγωγικής δραστηριότητας προκειμένου να αμβλυνθούν οι άσχημες εντυπώσεις που έχουν δημιουργηθεί. Ένας από τους σημαντικότερους τομείς με προστιθέμενη αξία στο οικονομικό, αναπτυξιακό επίπεδο είναι ο τουρισμός. Στα πλαίσια λοιπόν της εξωστρεφούς λογικής που διέπει τη σημερινή διοίκηση οργανώθηκε και προγραμματίσθηκε συνάντηση με εκπροσώπους της τουριστικής επιτροπής της Κάτω Βουλής του Γερμανικού Κοινοβουλίου (η οποία είχε και σημειολογικό χαρακτήρα)
στην Σύρο τον Μάιο του 2011. Στη συνάντηση τέθηκαν και από τις δύο πλευρές προτάσεις συνεργασίας σε επίπεδο τουρισμού και περαιτέρω ανάπτυξης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2011 ακολούθησε, επίσκεψη του Γερμανού Πρέσβη, στην Ερμούπολη όπου και συζητήθηκαν περαιτέρω οι αρχικές προτάσεις.
Στη παρούσα φάση το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη βρίσκεται σε επικοινωνία για την υλοποίηση των δράσεων με συγκεκριμένες προτεραιότητες οι οποίες έχουν εστιαστεί αρχικά σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Σύρο, τουριστικής προβολής και κοινών εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου.

«Παράγω και καταναλώνω»

Πέρα από την εξωστρέφεια και τα αναπτυξιακά οφέλη που αυτή προσφέρει, εξίσου σημαντική παραμένει και η καταναλωτική κουλτούρα των πολιτών σε ότι αφορά τη ζήτηση κατά προτεραιότητα τοπικών προϊόντων καθώς και η ποιότητα και τιμολογιακή πολιτική των προσφερόμενων τοπικών προϊόντων. Λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα και την υψηλή τουριστική επισκεψιμότητα των νησιών μας, την πολιτική της Περιφέρειας για ενίσχυση του πρωτογενή τομέα, τη ποιοτική αναβάθμιση του δευτερογενή, τη σύνδεση του πρωτογενή με τον τουρισμό και την εκπόνηση και υπογραφή ενός Τοπικού συμφώνου ποιότητας αναλήφθηκε πρωτοβουλία για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσης με στόχο τη στήριξη της τοπικής αγοράς σε επίπεδο παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων και υπηρεσιών με τίτλο «Παράγω και Καταναλώνω τοπικά».
Συγκεκριμένα η πρωτοβουλία που ξεκίνησε πρόσφατα και βρίσκεται σε εξέλιξη έχει ως στόχο την αφύπνιση της τοπικής και κατ επέκταση της εθνικής καταναλωτικής συνείδησης, την ποιοτική αλλά και ποσοτική αναβάθμιση της τοπικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, με παράλληλη πάταξη της ανεργίας και κατά συνέπεια την επίτευξη της οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να κινήσει όλες τις αναγκαίες διαδικασίες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Έχει ήδη συνταχθεί η πρόταση από το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη αναφέροντας τους στόχους του κινήματος αυτού και έχει σταλεί στα μέλη που θα απαρτίζουν την επιτροπή που συστήθηκε για το σκοπό αυτό, αποτελούμενη από εκπροσώπους της και του Επιμελητηρίου προς το παρόν με σκοπό τις περαιτέρω προτάσεις τους, σε προσεχή συνάντηση.

Αρχείο Μελετών – Βάση Δεδομένων

Η χάραξη πολιτικής σε κάθε τομέα και δραστηριότητα ευθύνης της Περιφέρειας απαιτεί πλήρη εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης. Απαιτείται δηλαδή μία ολοκληρωμένη βάση δεδομένων με ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για κάθε τομέα που φυσικά θα περιλαμβάνει και κάθε μελέτη που έχει εκπονηθεί για την περιοχή μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος για εκπόνηση μελλοντικών μελετών με συναφή αντικείμενα. Με βάση αυτή τη λογική και τις παρούσες ανάγκες και συνθήκες ξεκίνησε μία πρωτοβουλία αρχικά σε υπηρεσιακό επίπεδο για τη συλλογή και τη δημιουργία αρχείου μελετών που έχουν εκπονηθεί για τη Περιφερειακή ενότητα Κυκλάδων, καθώς και η δημιουργία μίας βάσης δεδομένων για το σύνολο των δραστηριοτήτων στις Κυκλάδες. Την παρούσα στιγμή εκπονείται η καταγραφή των υποδομών στο σύνολο των νησιών των Κυκλάδων και σε ψηφιοποιημένη μορφή. Στη συνέχεια υπάρχει η σκέψη και έχει γίνει μία πρώτη συζήτηση όπως στην ανωτέρω δημιουργία συμβάλλουν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου καθώς και η ομάδας εκπόνησης του Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης της Περιφέρειας ν. Αιγαίου, του Πάντειου Πανεπιστημίου.

Προβολή Νήσων μέσω ΓΓ Ενημέρωσης

Η προβολή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, των δράσεων των δραστηριοτήτων αλλά και συνολικά των εκδηλώσεων της ζωής στα νησιά αποτελεί κεντρικό στόχο στα πλαίσια της ανοικτής ενημέρωσης των πολιτών της καθώς και των επισκεπτών της. Βασική προϋπόθεση φυσικά αποτελεί ο φορέας προβολής καθώς και ο τρόπος προβολής. Μία από τις πρώτες δράσεις προβολής λοιπόν που αναλήφθηκαν σε συνεννόηση με τους δήμους των Κυκλάδων και την αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής ενότητας Κυκλάδων ήταν η κατάθεση στην ΓΓ Ενημέρωσης,  σε συνάρτηση με την πρόταση Δημιουργίας Ημερολογίου με όλες τις εκδηλώσεις της Επικράτειας που παρουσιάζουν τουριστικό-πολιτιστικό ενδιαφέρον, μια συγκεντρωτική λίστα με τις σημαντικότερες εκδηλώσεις ποικίλου ενδιαφέροντος που λαμβάνουν χώρα στο Νομό Κυκλάδων με σκοπό την προώθηση αυτών στον ξένο τύπο.
Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να οδηγήσει και στην άμβλυνση της εποχικότητας που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός.

Θέματα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

Σε μία νησιωτική Περιφέρεια όπως η δική μας γίνεται κατανοητός ο ρόλος του θαλασσίου περιβάλλοντος στη ζωή και στις δραστηριότητες των κατοίκων της, αλλά και η σημαντικότητα του ως πόρου τουριστικής προσέλκυσης και ανάπτυξης γενικότερα. Γίνεται παράλληλα κατανοητό πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος που παίζει η υγεία του θαλασσίου περιβάλλοντος στα γενικότερα πλαίσια ανάπτυξης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, όταν μάλιστα αυτή προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία, περιβάλλοντος και αλιείας. Στα ανωτέρω πλαίσια πρόσφατα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους του Γαλλικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, του Γαλλικού Εθνικού φορέα Διαχείρισης Θαλασσιών Προστατευόμενων Περιοχών και του κ. Cousteau, ιδρυτή και εκπροσώπου της ΜΚΟ Cousteau Divers, κατόπιν προσκλήσεων τους προκειμένου να παρουσιάσουν προτάσεις τους για την δημιουργίας θαλασσίων προστατευόμενων περιοχών. Η εν λόγω προτάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη.

Υποβολή προτάσεων σε επίπεδο Υπουργείων σε σημαντικά θέματα ενδιαφέροντος της Περιφερειακής ενότητας Κυκλάδων.

Τέλος σε συνέχεια της συνεργασίας με τις τοπικές σε επίπεδο δήμου αρχές, τους αντίστοιχους τοπικούς θεσμικούς και μη φορείς και τις υπηρεσίες, πέραν των ανωτέρω κατεγράφησαν τα προβλήματα σε τοπικό επίπεδο και υποβλήθηκα συγκεκριμένες προτάσεις προς Υπουργεία που αφορούσαν συγκεκριμένα θέματα  όπως:
η προώθηση χωροταξικών θεμάτων μέσω και της επίσπευσης εκπόνησης των ΣΧΟΑΠ ΓΠΣ κ.ά. (ΥΠΕΚΑ)
η υποβολή συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης των παροχών δημόσιας υγείας στη περιφερειακή ενότητα και αντιμετώπισης και επιμέρους θεμάτων όπως η μεταφορά ασθενών και η ανάληψη δράσεων πρόληψης και προαγωγής της υγείας (ΥΥΚΑ).
η παραχώρηση του παλαιού στρατοπέδου της Σύρου προς αποκατάσταση και μεταφορά των υπηρεσιών της Περιφέρειας εκεί (ΥΠΕΘΑ).

image_print