Σήμερα, 12-12-2011 πραγματοποιήθηκε η 3η συνεδρίαση του Δ.Σ της αναπτυξιακής εταιρείας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου (READ S.A.) στα γραφεία της Προέδρου της κας Ελευθερίας Φτακλάκη. Συμμετείχαν οι κ.κ. Χαράλαμπος Κόκκινος , επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας της ΠΝΑ και ο κος Μιχάλης  Παλαιολόγου, Αντιδήμαρχος Λινδίων. Οι κκ. Β. Μαργάρας, αντιπρόεδρος της εταιρείας και ο κος Θ. Νικηταράς, αντιδήμαρχος Κω, λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων έστειλαν εξουσιοδοτήσεις.

Κατά την συνεδρίαση παρουσιάστηκε ο απολογισμός των δράσεων της τέως «Ενεργειακό Γραφείο Ν. Δωδ/σου Α.Ε.» και νυν Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου–«READ Α.Ε.», όπου και ενημερώθηκαν τα μέλη αναλυτικά για την ολοκλήρωση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το 2011 (SHIFT, TRANSIT MED) καθώς και  των δράσεων της εταιρείας  στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης με την ΠΝΑ για την παροχή Υπηρεσιών Ωρίμανσης/Παρακολούθησης έργων Δωδ/σου στο ΕΣΠΑ για την περίοδο 01/07/2011 έως σήμερα. 

Επίσης, Ψηφίστηκε ο νέος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας στα πλαίσια του Ν.3852/2010 για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

Έγινε εκτενής ενημέρωση από τα στελέχη της εταιρείας για την ανάληψη του έργου SCORE « Αειφόρος Κατασκευή για Ενεργειακή Αποδοτικότητα», στα πλαίσια του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας MED 2007-2013, Π/Υ 190χιλ ευρώ  και παρουσιάστηκαν τα στάδια υλοποίησης του.

Το έργο αφορά στην εφαρμογή ολοκληρωμένων ενεργειακών πολιτικών  στον κατασκευαστικό κλάδο σε ευαίσθητες περιοχές της Μεσογείου μέσω της αξιοποίησης των οικολογικών καινοτομικών δυνατοτήτων και της ενδυνάμωσης των ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων με τη χρήση της πράσινης τεχνολογίας.

Τέλος, έγινε ενημέρωση  για την υποβολή δύο έργων στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «South East Europe» («I4HERCULA») («DIGITALIS») ως Αναπτυξιακή Εταιρεία «READ Α.Ε.» και ως Περιφέρεια Ν. Αιγαίου αντίστοιχα  και ενός στα πλαίσια του ENPI- Med,  το «ODYSSEAS Med in TOUR» καθώς και για την προετοιμασία  για την υποβολή προτάσεων στα πλαίσια των επερχόμενων προσκλήσεων στα πλαίσια των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας ENPI CBC MED και του INTERREG Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013.

Όλα τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα από τα μέλη του Δ.Σ.

image_print