Απολογισμός Δ/νσης Τουρισμού & Αναπτυξιακής Εταιρείας για το έτος 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2013 .pdf