Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν τα έργα αποκατάστασης των ζημιών στα οδικά δίκτυα από τις καταστροφικές βροχοπτώσεις σε δεκαπέντε (15) νησιά της Περιφέρειάς μας ενημερώνουμε πως με εντολή του Περιφερειάρχη κλιμάκια μηχανικών διενέργησαν αυτοψίες σε όλα τα νησιά προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση των ζημιών.

Αμέσως μετά ξεκίνησε η σύνταξη των μελετών αποκατάστασης.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών υποβλήθηκε αίτημα στα αρμόδια Υπουργεία για διάθεση πίστωσης  (4.000.000 €) τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ.

Σε συνάντηση του Περιφερειάρχη με το Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων  κ. Κων/νο  Χατζηδάκη και τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Ανάπτυξης κ. Γεώργιο Γιαννούση , έγινε αναλυτική παρουσίαση της κατάστασης ενόψει της θερινής περιόδου και έλαβε τη διαβεβαίωση για τη διάθεση της πίστωσης.

Με την υπ. αριθ. 6176/ΔΕ-215/11-02-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Κών/νου Χατζηδάκη, εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ 2013 και στη ΣΑΕΠ 067 των έργων με προϋπολογισμό (3.5000.000 €) τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ.

Ειδικά για το νησί της Καρπάθου ολοκληρώνονται οι μελέτες αποκατάστασης και έχει προβλεφθεί η αντίστοιχη πίστωση για την αποκατάσταση των ζημιών στο ύψος των (650.000 €) εξακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ.

Μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις τα έργα θα δημοπρατηθούν τόσο στα νησιά της Δωδεκανήσου όσο και των Κυκλάδων.

image_print