Την επισκευή της πλατείας μπροστά από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στη Μήλο, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Με Διαβαθμιδική Σύμβαση Συνεργασίας που θα υπογραφεί με τον Δήμο Μήλου, η Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσει το έργο με το ποσό των 41.000 ευρώ καθώς και την εκτέλεσή του, ως φορέας υλοποίησης.

Το έργο αποσκοπεί στην αποκατάσταση τμημάτων υπάρχουσας πλακόστρωσης και την συμπλήρωση της ώστε να ώστε να διαμορφωθεί πλήρως η επιφάνεια της πλατείας από λειτουργικής και αισθητικής άποψης και ασφάλειας των διερχομένων.

 Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 46.000 ευρώ. Εξ αυτών 41.000 € θα διατεθούν από  ίδιους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και 5.000 € από τον Δήμο Μήλου. Η Περιφέρεια θα αναλάβει επίσης την εκπόνηση της  μελέτης από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της, την δημοπράτηση του έργου, την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο και εν γένει κάθε απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου ενέργεια.