Την απόφαση προέγκρισης τροποποίησης σύμβασης του έργου «Αποχέτευση Αντιπάρου», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Το έργο αποτελεί «υποέργο» της πράξης «Αποχέτευση και ΕΕΛ Αντιπάρου», που είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007 – 2013.

Ο Περιφερειάρχης υπέγραψε επίσης την απόφαση προέγκρισης τροποποίησης σύμβασης του έργου «Εγκατάσταση Εξυγίανσης Νερού (Αφαλάτωση) στην Αντίπαρο» της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΑΑ, με τίτλο «Αφαλάτωση Αντιπάρου».

Οι τροποποιήσεις των συμβάσεων κρίνονται απαραίτητες για την ομαλή εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων εντός των χρονικών ορίων που θέτει η τρέχουσα προγραμματική περίοδος και η οποία λήγει στις 31/12/2015.

image_print