Την αύξηση κατά 79.180 ευρώ του προϋπολογισμού του Υποέργου 3 για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού για το ΚΔΑΥ Ρόδου, στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου», υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.
 
Το Υποέργο 3, ο προϋπολογισμός του οποίου διαμορφώνεται στις 226.780 ευρώ,  αφορά την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού του ΚΔΑΥ, στον οποίο περιλαμβάνονται κλωβοί προσωρινής αποθήκευσης ανακτημένων υλικών, περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα και container  αποθήκευσης. 
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου «Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Ρόδου» ανέρχεται σε 3.405.801,08 ευρώ. Είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 
 
Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου παρατείνεται μέχρι τις 29 – 12 – 2015. 
 
image_print