Λύσεις  σε προβλήματα των νησιών που αφορούν στην εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, δρομολογεί η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την σύναψη των οποίων ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου που συνεδρίασε την Τρίτη 27  Οκτωβρίου στη Σαντορίνη.

Ειδικότερα, το Περιφερειακό Συμβούλιο  ενέκρινε την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Καλύμνου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου, για το έργο «Προσαρμογή μελέτης επισκευής υφιστάμενου προσήνεμου μόλου λιμένα Καλύμνου» προϋπολογισμού 99.992,00 ευρώ ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου.

Η παρέμβαση αφορά την εκβάθυνση  εξωτερικά του προσήνεμου μόλου, ώστε να μπορούν να πρυμνοδετούν τα Ε/Γ-0/Γ πλοία, τύπου Blue Star 1 ή 2. Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015.  Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με τα μέλη παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» να ψηφίζουν «παρών».

Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Λειψών για το έργο «Εγκατάσταση Αφαλάτωσης Δήμου Λειψών»,  προϋπολογισμού 25.000, 00 ευρώ, ενέκρινε ομόφωνα το Περιφερειακό Συμβούλιο. Μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης αντιμετωπίζεται η αδυναμία του Δήμου Λειψών να συστήσει δική του Τεχνική Υπηρεσία και να προσλάβει το απαραίτητο τεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση του έργου. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας αναλαμβάνουν την εκπόνηση των μελετών και την χρηματοδότησή τους η Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής.

Επίσης, ομόφωνα  εγκρίθηκε η τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάτμου, για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Πάτμου», προϋπολογισμού 92.000,00 ευρώ,  το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του οποίου παρατείνεται κατά δύο μήνες. Φορέας εκτέλεσης και χρηματοδότησης του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, για το οικονομικό έτος 2015.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεργασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την Ιερά Μητρόπολη Ρόδου για την καταγραφή των εκκλησιών και των ορθόδοξων μνημείων του νησιού της Ρόδου. Κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο – μειοψηφούσης της «Λαϊκής Συσπείρωσης» –  ενέκρινε την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου και Περιφέρειας για το έργο «Εκπόνηση έρευνας για τον εντοπισμό και την καταγραφή κατά το δυνατόν του συνόλου των Ιερών Ναών και των μνημείων της Ορθόδοξης θρησκευτικής κληρονομιάς που βρίσκονται στο νησί της Ρόδου και είναι κατασκευασμένα πριν από το 1930», προϋπολογισμού 85.000,00 ευρώ.

Η έρευνα αυτή αναμένεται να βοηθήσει σημαντικά στον στρατηγικό σχεδιασμό της ανάπτυξης του θρησκευτικού τουρισμού στο νησί της Ρόδου, ο οποίος αποτελεί την πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη μορφή θεματικού τουρισμού στον ελλαδικό χώρο.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα χρηματοδοτήσει το έργο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έτους 2015. 

image_print