Στο πλαίσιο της διαδικασίας διάσωσης των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και δεν θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την λήξη του προγράμματος στις 31/12/2015, καθώς και της συμφωνίας μεταξύ του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου και του πρωθυπουργού της χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεσμεύτηκε για την ομαλή χρηματοδότησή τους εντός του 2016, ο Περιφερειάρχης υπέγραψε δύο αποφάσεις παράτασης των προθεσμιών εκτέλεσης έργων.

Πρόκειται για τα έργα:

1. «Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Κέας», του οποίου η συνολική προθεσμία εκτέλεσης παρατείνεται μέχρι τις 6/11/2016 για την ολοκλήρωση κατασκευής του και έως 6/5/2017 για την δοκιμαστική λειτουργία του.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΑΑ.

2. «Κατασκευή του έργου “Αναβάθμιση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Πάτμου”», του οποίου η συνολική προθεσμία εκτέλεσης παρατείνεται μέχρι τις 28/2/2016 για την ολοκλήρωση κατασκευής της εγκατάστασης και έως 31/8/2016 για την δοκιμαστική λειτουργία της.

Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΑΑ.

image_print