Από το Τµήµα Προµηθειών της ?/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι τη Δευτέρα 19/10/2020 και ώρα 12:00 θα πραγµατοποιηθεί δηµόσια κλήρωση στα Γραφεία της ?/νσης Οικονοµικού επί της οδού Πλατείας Τσιροπινά για την αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 , ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ