Στο πλαίσιο του εκτεταμένου προγράμματος βελτίωσης των αθλητικών υποδομών στα νησιά ευθύνης της και αποδεικνύοντας εμπράκτως το ενδιαφέρον και τη μέριμνά της για τον αθλητισμό, η Περιφερειακή Αρχή Νοτίου Αιγαίου προχωρά σε μια ακόμη σημαντική παρέμβαση σε αθλητικές εγκαταστάσεις, αυτή τη φορά στο Δημοτικό Στάδιο Άνδρου.

Για τον σκοπό αυτό, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Άνδρου, Θεοδόσης Σουσούδης  συνυπέγραψαν Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας  και του Δήμου Άνδρου, για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικού Σταδίου Άνδρου», συνολικού προϋπολογισμού 60.000,00 € .

Οι εργασίες περιλαμβάνουν κατασκευή και επισκευή χυτού συνθετικού τάπητα στίβου για το σύνολο του σταδίου, ώστε να λειτουργεί με ασφάλεια. Επίσης, διαγράμμιση του τάπητα, πλαστικά καθίσματα κλπ.

Βάσει των προβλεπομένων από την Προγραμματική Σύμβαση, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,  αναλαμβάνει και τη χρηματοδότηση του έργου, από τον κωδικό «Συντηρήσεις Επισκευές χώρων αθλοπαιδιών και αθλητικών εγκαταστάσεων νησιών Π.Ε. Κυκλάδων».

Η Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη, και έχει διάρκεια 22 μηνών.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Άνδρου.