Στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Καρπάθου και της “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” για το έργο «Κατασκευή οδού πρόσβασης και έργων απορροής των όμβριων υδάτων του Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου» , προέβησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος Καρπάθου, Ηλίας Λάμπρος και ο διευθύνων σύμβουλος της “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”, Ιωάννης Χαρωνίτης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 529.000,00 € .

Δεδομένου ότι η “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.” δεν έχει την αρμοδιότητα για την υλοποίηση τέτοιου είδους έργων και ότι ο Δήμος Καρπάθου δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας, βάσει των προβλεπομένων ρυθμίσεων της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020, αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση, από τον Δήμο Καρπάθου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου για λογαριασμό της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» που είναι ο τελικός δικαιούχος αυτού, προκειμένου η κατασκευή οδού πρόσβασης και έργων απορροής των όμβριων υδάτων να ενταχθεί ως υποέργο στο Τεχνικό Δελτίο της πράξης «Μελέτη Κατασκευή και Εξοπλισμός Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου»  συνολικής δημόσιας δαπάνης  6.069.340,17 ευρώ, το οποίο, με απόφαση του Περιφερειάρχη, Γιώργου Χατζημάρκου, είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες :

–           Κατασκευή οδού πρόσβασης: Αφορά την κατασκευή ισόπεδου κόμβου μορφής Τ στη συμβολή της Επαρχιακής οδού Πηγάδια – Απέρι με αγροτική οδό, στη θέση Διάζιοι – Κάμποι Παναγιάς Καρπάθου.  Η αγροτική οδός είναι η είσοδος του νοσοκομείου Καρπάθου την οποία μετά την ολοκλήρωση του Νοσοκομείου επί καθημερινής βάσης θα διασχίζουν πολλά οχήματα όλων των κατηγοριών.

  • Κατασκευή έργων απορροής όμβριων υδάτων: Το νέο νοσοκομείο Καρπάθου κατασκευάζεται στις υπώρειες μικρού λόφου. Από τις πλαγιές που βρίσκονται εκτός περιβόλου νοσοκομείου υπάρχει απορροή ομβρίων προς το νοσοκομείο.  Η απορροή αυτή θα πρέπει να διοχετευθεί με κατάλληλα έργα μακριά από τον χώρο του νοσοκομείου προς παρακείμενο χείμαρρο. Για τον λόγο αυτό θα κατασκευαστεί ανοιχτή περιμετρική τάφρος στην δυτική και στην βόρεια πλευρά του γηπέδου του νοσοκομείου, καθώς και κλειστός αγωγός ομβρίων συνολικού μήκους 438,45 μέτρων σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες μελέτες που έχουν συντάξει οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Καρπάθου.

 

Σημειώνεται ότι το νέο νοσοκομείο Καρπάθου βρίσκεται στο τελικό στάδιο της κατασκευής του και επίκειται η παράδοσή του μαζί με τον πλήρη εξοπλισμό του.