Στην έγκριση σύναψης Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Ρόδου για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες – επισκευές στο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βατίου» προέβη το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου κατά την πρόσφατη συνεδρίασή του, μετά από εισήγηση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου, Κάλλιστου Διακογεωργίου.

Το αντικείμενο της σύμβασης, ύψους 64.200,00  € αφορά στην παραχώρηση αρμοδιότητας από το Δήμο Ρόδου στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την εκτέλεση του  έργου.

Το κτίριο λειτούργησε σαν σχολείο έως το 1975. Από τότε μέχρι το 2010 χρησιμοποιήθηκε ως εκθεσιακός χώρος και χώρος φιλοξενίας των τριών (3) συλλόγων της κοινότητας (πολιτιστικός, φιλανθρωπικός, αθλητικός). Την 1/4/2010, από άγνωστη αιτία, ξέσπασε φωτιά στο εσωτερικό του με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερώς. Μέχρι σήμερα έχουν αποκατασταθεί η στήριξη του κτιρίου με περιμετρικό σενάζ και η κεραμοσκεπή.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν με βάση την εγκεκριμένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου, ώστε να επαναλειτουργήσει ο χώρος και να φιλοξενήσει λειτουργίες του Δήμου και ειδικότερα δράσεις της τοπικής ενότητας Βατίου περιλαμβάνουν: καθαιρέσεις επιχρισμάτων, νέα επιχρίσματα, τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου, χρωματισμούς και επισκευές ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Επειδή η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία, θα  αναλάβει την υλοποίηση του έργου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 64.200,00 € και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από πόρους του ΠΔΕ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.