Από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η εκπόνηση των μελετών για την επέκταση προβλήτας λιμένα Αγαθονησίου

 

Η επέκταση της προβλήτας θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση της περιοχής με όλα τα οφέλη που αυτή θα επιφέρει στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού

 

 

Στη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Υποστηρικτικές Μελέτες και Οριστική Μελέτη του έργου Επέκταση Προβλήτας Λιμένα Αγαθονησίου» προχωρά η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λέρου και τον Δήμο Αγαθονησίου. 

 

Την Προγραμματική Σύμβαση συνυπογράφουν ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος Αγαθονησίου, Ευάγγελος Κόττορος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λ.Τ. Λέρου, Νεκτάριος Μπίλης και βάσει αυτής, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση και υλοποίηση του έργου, προϋπολογισμού 253.415,00 €,

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην εκπόνηση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Επέκταση Λιμένα Αγαθονησίου».

Η μελέτη αφορά  την κατασκευή (επέκταση) προβλήτας κατ’ επέκταση της υπάρχουσας στον όρμο Αγίου Γεωργίου Αγαθονησίου. Η υπάρχουσα αποβάθρα εφάπτεται στα όρια του οικισμού, κατασκευάσθηκε προ 35ετίας περίπου στην ανατολική πλευρά του όρμου και έχει μήκος 80μ x μέσο πλάτος 35μ. Στην κυρίως αποβάθρα δένουν, εκτός από το πλοίο που εξυπηρετεί την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και μεγαλύτερα αλιευτικά σκάφη, σκάφη αναψυχής ή M/S.

Στο παραλιακό τμήμα του οικισμού βρίσκονται τα περισσότερα τουριστικά καταλύματα, εστιατόρια και καφέ. Η επέκταση της προβλήτας θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση της περιοχής με όλα τα οφέλη που αυτή θα επιφέρει στην οικονομική ανάπτυξη του νησιού, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την φιλοξενία των τουριστών με ή χωρίς σκάφη. Το νέο τμήμα θα εξυπηρετεί την ασφαλή προσέγγιση του πλοίου της γραμμής.

Με την ευκαιρία επέκτασης της προβλήτας, θα κατασκευασθούν στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης κρηπιδώματα – στις θέσεις που υπάρχουν αυτοσχέδια και δένουν αλιευτικά ή σκάφη αναψυχής – με τον εξοπλισμό για την πρόσδεση των σκαφών τις εγκαταστάσεις παροχής νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου κλπ, και τις εγκαταστάσεις για την αποφυγή ρύπανσης.

Με την επέκταση της αποβάθρας θα καταστεί δυνατή η πρυμνοδέτηση F/B, ασχέτως καιρού, καθώς θα υπάρχει κρηπίδωμα στη νότια πλευρά και οι κινήσεις θα γίνονται εξωτερικά (νότια) της λιμενολεκάνης όπου ο κύκλος ελιγμών είναι επαρκής. Η προέκταση της προβλήτας εκτιμάται ότι θα συμβάλλει και στη μεγαλύτερη προστασία στο εσωτερικό του όρμου όπου δένουν σε πρόχειρα κρηπιδώματα αλιευτικά και σκάφη αναψυχής κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα χρήσης των κρηπιδωμάτων και κατά τον χειμώνα. Στη θέση των πρόχειρων κρηπιδωμάτων θα κατασκευασθούν σύγχρονα με την προοπτική να αυξήσουν τη χωρητικότητα του λιμενίσκου σε σκάφη αναψυχής. Τέλος, αποφασιστικό ρόλο θα παίξει στο θέμα της ασφαλούς διαχείμασης και αλιευτικών σκαφών (περιορισμένου αριθμού).

 

Ο προϋπολογισμός του έργου  ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 253.415,82€.

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τον εγκεκριμένο φάκελο Δημόσιας Σύμβασης  της Δ/νσης Τεχνικών έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει σε τέσσερα (4) έτη.

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (φορέας υλοποίησης) αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της μελέτης με το ποσό των 255.000,00 €.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, αναλαμβάνει την οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του έργου, τη σύνταξη διακήρυξης, τη  διενέργεια διαδικασιών διαγωνισμού, την υπογραφή της σύμβασης  και την επίβλεψη του έργου με παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του.

Το συνολικό κόστος του έργου είναι 253.415,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2021.

 

image_print