Στην υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου της  αποκατάσταση του οδικού δικτύου  Σύμης,  που καταστράφηκε από τις πλημμύρες του 2017, προέβη ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

Η εργολαβική σύμβαση για το έργο «Επείγουσες επεμβάσεις αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο της ν. Σύμης μετά τις θεομηνίες στις 13-11-2017» είναι ύψους 370.351,89 ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.

Σημειώνεται ότι Περιφέρεια βρέθηκε στο νησί  από την πρώτη στιγμή της καταστροφής, τον Νοέμβριο του 2017 και εκτός από την δουλειά που έγινε τότε, για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης,  συνέχισε με αίσθημα ευθύνης  τη συνεργασία με τον Δήμο Σύμης για την αποκατάσταση όλων των πληγών του νησιού.

Στο πλαίσιο αυτό, τον περασμένο Ιανουάριο δρομολογήθηκε και η αποκατάσταση του γηπέδου της Σύμης στο Πέδι, το οποίο επίσης είχε καταστραφεί από τη θεομηνία του 2017, με την υπογραφή εργολαβικής σύμβασης, ύψους 512.668,53  € , που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Και στην περίπτωση του γηπέδου, ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της εργολαβικής σύμβασης.