Από τη Σύρο η εκκίνηση του μεγαλύτερου προγράμματος οδικών παρεμβάσεων στην ιστορία των νησιών του Νοτίου Αιγαίου

 

Γ. Χατζημάρκος: «Καινοτομούμε για μια ακόμη φορά, αλλάζουμε πλήρως την φιλοσοφία των διαγωνισμών,  για μια δημόσια διοίκηση με αντανακλαστικά»

———————————————————————-

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, καινοτομεί για μια ακόμη φορά και,  όπως αντιμετώπισε το ζήτημα του καθαρισμού των ρεμάτων για την αντιπλημμυρική προστασία, αλλάζει τώρα τη φιλοσοφία και των παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο των νησιών.

 

Πρόκειται για μια νέα γενιά έργων, όπου μέσα από διαγωνισμούς ανάδειξης αναδόχων για διάστημα τριών ετών, θα υπάρχουν συνεχώς ενεργές εργολαβίες για άμεσες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, ανά πάσα στιγμή και για όποιο πρόβλημα προκύψει.

Το πρώτο έργο που δημοπρατείται με αυτή την φιλοσοφία, αφορά την τριετή συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΝΑΙ νήσου Σύρου (2021 – 2023), και είναι προϋπολογισμού 2.300.000,00(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).  Θα ακολουθήσουν αντίστοιχοι διαγωνισμοί για όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

 

Το έργο "Τριετής συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., νήσου Σύρου",αφορά στη συνεχή επιθεώρηση του οδικού δικτύου, συντήρηση, ασφαλτόστρωση τμημάτων επαρχιακού δικτύου – εργασίες αποκατάστασης στηθαίων, εργασίες αποκατάστασης τεχνικών οδών, εργασίες σήμανσης  και ασφάλειας και εργασίες πρασίνου, με σκοπό την υλοποίηση άμεσων και βραχυπρόθεσμων παρεμβάσεων για την συντήρηση αλλά και λειτουργία, επί χρονικού διαστήματος τριών ετών του οδικού δικτύου Νήσου   Σύρου, αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκοςαναφέρει:

 

"Το μεγαλύτερο πρόγραμμα, στην ιστορία τους, παρεμβάσεων στο οδικό δίκτυο των νησιών μας, είναι σε εξέλιξη. Καινοτομούμε για μια ακόμη φορά, αλλάζουμε πλήρως την φιλοσοφία των

 

διαγωνισμών για να αποκτήσουμε τα αντανακλαστικά που η νομοθεσία των τελευταίων ετών μας στέρησε. Ξεκινάμε από την Σύρο και συνεχίζουμε σε όλα τα νησιά μας, μελετώντας, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας έργα που θα μας βοηθήσουν να είμαστε στους πρωταγωνιστές και της μετά covid εποχής".

Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.Ως καταληκτική προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών ορίζεται η 18/3/2021, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 10:00 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων στην Ερμούπολη της Σύρου, στις 23/3/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00.

Στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη διεύθυνση https://www.pnai.gov.gr

 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριανταέξι (36) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης.

 

To έργο χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Είναι εγγεγραμμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με γενικό τίτλο: «Συντήρηση Οδικού Δικτύου νησιών ΠΕ Κυκλάδων της ΠΝΑ».

image_print