Από μηδενικής βάσης συζήτηση για την χρήση και διαχείριση των ιαματικών πηγών, αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο

 

Συντάσσεται με τις αποφάσεις της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου με έμφαση στον κεντρικό στόχο  ανάπτυξης του Ιαματικού Τουρισμού και του Τουρισμού Ευεξίας

 

Την από μηδενικής βάσης συζήτηση για την αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών, με όλους τους εμπλεκόμενους και συναρμόδιους φορείς και μοναδικό στόχο την ανάπτυξη του Ιαματικού Τουρισμού και του Τουρισμού Ευεξίας, αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, στη συνεδρίαση της Κυριακής 28 Φεβρουαρίου 2021.

 

Στην διάρκεια της συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου Ρόδου και Προέδρου της ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, Αντώνη Καμπουράκη, έγινε συζήτηση  επί του προσχεδίου του Υπουργείου Τουρισμού: άρθρα 7-14 που αφορούν στην σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ).

 

Όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος, το προσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού δεν αφορά την παραχώρηση της κυριότητας των ιαματικών πηγών στην Ανώνυμη Εταιρεία, αφού αυτή έχει ήδη παραχωρηθεί από το 2006, αλλά της χρήσης και διαχείρισης αυτών και ότι το ζητούμενο από όλους πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους, με στόχο την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού και του τουρισμού ευεξίας, που εφόσον αυτό επιτευχθεί, με τα συνακόλουθα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες, το ιδιοκτησιακό ζήτημα είναι δευτερεύον.

 

Συγκεκριμένα, στο προσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού:

·      Προτείνεται η σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ)», με στόχο τη διοίκηση, τη διαχείριση, την εκμετάλλευση και την αξιοποίηση των φυσικών ιαματικών πόρων μαζί με τις εγκαταστάσεις τους και του περιβάλλοντα χώρου σε ακτίνα χιλίων μέτρων. Συγκεκριμένα, στην ΙΠΕ δύνανται να μεταβιβάζονται, να περιέρχονται ή να παραχωρούνται, χωρίς αντάλλαγμα, δικαιώματα χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης, περιουσιακής φύσεως δικαιώματα, κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άυλα δικαιώματα και δικαιώματα λειτουργίας, συντήρησης και εκμετάλλευσης φυσικών ιαματικών πόρων, ακινήτων και υποδομών και εγκαταστάσεων εντός αυτών ή εντός του περιβάλλοντος χώρου αυτών σε ακτίνα χιλίων μέτρων.

·      Η διάρκεια της ΙΠΕ έχει οριστεί για 50 χρόνια.

·      Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καλύπτεται κατά 80% από το Ελληνικό Δημόσιο και κατά 20% από την ΚΕΔΕ.

·      Ένα ποσοστό επί του τιμήματος ή επί των κάθε είδους αποδόσεων, τα οποία θα εισπράττει η ΙΠΕ από την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών θα αποδίδεται στο οικείο δήμο ή στο φορέα του δημοσίου, όπου ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.

 

Επί του θέματος έχουν ληφθεί σχετικές αρνητικές αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Δήμων με Ιαματικές Πηγές, της ΚΕΔΕ, καθώς και των τοπικών παραρτημάτων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου.

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου, μετά από συζήτηση του θέματος, αποφάσισε τα εξής:

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Συντάσσεται με τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την ΚΕΔΕ, την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και τον Σύνδεσμο Δήμων με Ιαματικές Πηγές και ζητά :

 

       Την από μηδενικής βάσης συζήτηση με όλους τους εμπλεκόμενους και συναρμόδιους φορείς με μοναδικό στόχο την ανάπτυξη του Ιαματικού Τουρισμού και του Τουρισμού Ευεξίας. Η αξιοποίηση των Ιαματικών Πηγών της χώρας μπορεί να δώσει στην τουριστική βιομηχανία, ειδικά των νησι?ν του Ν. Αιγαίου, προστιθέμενη αξία και εμπλουτισμό της εμπειρίας του επισκέπτη.

Με τον στόχο της ανάπτυξης και της λειτουργίας των Ιαματικών Πηγών, ικανοποιημένο, η κοινωνία θα έχει κερδίσει θέσεις εργασίας, άνοδο του τοπικού Ακαθάριστου Προϊόντος και ανάπτυξη και τότε το ιδιοκτησιακό ζήτημα θα έχει περάσει, στα μάτια της κοινωνίας, σε δεύτερη μοίρα.

image_print