Την απένταξη του έργου της Γέφυρας Αφάντου επί της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, προϋπολογισμού 1,8 εκατ. ευρώ,  από το τρέχον ΕΣΠΑ,  υπέγραψε ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Χατζημάρκος, μετά από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
 
 
Αναφερόμενος στους λόγους που υπαγορεύουν την απένταξη του έργου, ο κ. Χατζημάρκος δήλωσε: 
 
«Οι υπηρεσίες μας εξάντλησαν όλα τα περιθώρια να ξεκινήσει το έργο με πλήρη εφαρμογή των προβλεπομένων στην μελέτη, στην σχετική σύμβαση και στην εγκεκριμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 
Παρά τις συνεχείς οχλήσεις προς την ανάδοχο εταιρεία για συμμόρφωση με το σύνολο των υποχρεώσεών της, αυτή δεν ανταποκρίθηκε. 
Τεχνικά ήταν επιβεβλημένη η απένταξη του έργου από το τρέχον ΕΣΠΑ, αφού ο χρόνος που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση του χρηματοδοτικού προγράμματος, είναι μικρότερος του συμβατικού χρόνου αποπεράτωσής του. 
Το έργο θα αξιολογηθεί για προένταξή του στο ΠΕΠ 2014 – 2020 ή σε άλλη, εύκαιρη κατά το χρόνο αξιολόγησής του, πηγή χρηματοδότησης.
Οι χειρισμοί που έγιναν από τις 20 Μαρτίου 2014, οπότε υπεγράφη η σύμβαση με τον εργολάβο και μετά, είχαν άλλους σκοπούς. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξετάζει και αυτό το θέμα με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, με κανόνες, με σεβασμό στις υποχρεώσεις της και με απόλυτη προσήλωση στο ότι όλα τα έργα πλέον, τουλάχιστον στην διάρκεια της δικής μας θητείας, θα εκτελούνται με τον τρόπο που πρέπει , χωρίς παρεμβάσεις που να υπηρετούν οποιαδήποτε άλλη σκοπιμότητα».
 
Στην εισήγησή της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης αναφέρει:
 
 
«Λαμβάνοντας υπόψη την (παραπάνω σχετική) απόφαση με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του 6ου υποέργου της πράξης που αναφέρεται στο θέμα με τίτλο «Γέφυρα άνω διάβασης Αφάντου επί της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου» ως 30-11-2015 και εκτιμώντας ότι θα απαιτηθεί χορήγηση πρόσθετης παράτασης για μετά τη λήξη της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, παρακαλούμε για την επαναξιολόγηση της εν λόγω πράξης και εφόσον αυτή αποβεί θετική, τροποποίηση της σχετικής Απόφασης Ένταξης, με αφαίρεση του 6ου υποέργου και αντίστοιχη μείωση του προϋπολογισμού της, προκειμένου να αξιολογηθεί για προένταξη στο ΠΕΠ 2014 – 2020». 
 
image_print