Γ. Χατζημάρκος: “Καμία παρέμβαση δεν δεχόμαστε στο έργο μας, όπως δεν έχουμε κάνει ποτέ εμείς στο δικό σας”

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος,  με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Ρόδου, απαντά στην από 22/02.2019 επιστολή του Φώτη Χατζηδιάκου, σχετικά με το Πάρκο Ροδίνι και τη χρηματοδότηση των εργασιών ανάπλασής του, την οποίαν ο Περιφερειάρχης χαρακτηρίζει ως απαράδεκτη και προσβλητική παρέμβαση στη λειτουργία της Περιφέρειας και των οργάνων της, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Περιφερειακή Αρχή σέβεται απολύτως τον διακριτό ρόλο του καθενός, διατηρώντας το  αποκλειστικό δικαίωμα στην λήψη των τελικών αποφάσεων στα ζητήματα ευθύνης της.

Ως προς την χρηματοδότηση των εργασιών ανάπλασης του Πάρκου του Ροδινιού ο Περιφερειάρχης επισημαίνει ότι  την 1η Σεπτεμβρίου 2016, με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Αρχής, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του,  στην οποία  ο ίδιος ανακοίνωσε την βούληση  να διαθέσει η Περιφέρεια,  εξ ιδίων πόρων 1,00 εκατ. ευρώ για την ανάπλαση του.

Στη συνέχεια, την 31η Ιανουαρίου 2017, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοσιοποίησε  πρόσκληση για την κατάθεση προτάσεων στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ν. Αιγαίου του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο Δράσεις για την προστασία και ανάδειξη της φυσικής κληρονομιάς στην οποία με δική του απόφαση ο Δήμαρχος Ρόδου επιλέξατε να καταθέσει πρόταση, παρά το γεγονός ότι είχε εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση, όπως του είχε γνωστοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Η σχετική πρόταση που ο Δήμος κατέθεσε στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης, αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, στο ύψος και το σκέλος αυτής που αφορούσε την ανάπλαση του πάρκου και όχι το οδικό δίκτυο περιμετρικά αυτού, που ορθά αξιολογήθηκε από τις υπηρεσίες της ΕΥΔ Ν. Αιγαίου ότι δεν ήτο σύμφωνη με το περιεχόμενο και τον στόχο της σχετικής πρόσκλησης.

Στην επιστολή του προς τον Δήμαρχο Ρόδου ο Περιφερειάρχης σημειώνει πως κατόπιν αυτών “το γεγονός οτι επανέρχεστε στην χρηματοδότηση του ανωτέρω οδικού έργου, από μόνο του δεν θα αποτελούσε αιτία αλληλογραφίας αν δεν συνοδεύετο με μια αντίληψη προσβλητική προς την Περιφερειακή αρχή, εκ του ότι αυτό γίνεται με επιστολήπαρέμβαση ως προς το περιεχόμενο της Ημερήσιας Διάταξης συνεδριάσεως των οργάνων αυτής, αλλά και με δηλώσεις σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την διάρκεια της οποίας τοποθετηθήκατε ασκώντας, πέρα από κάθε όριο, απαξιωτική κριτική στην λειτουργία της Περιφέρειας”.

Ο κ. Χατζημάρκος καταλήγει:

“Καμία παρέμβαση δεν δεχόμαστε στο έργο μας, όπως άλλωστε δεν έχουμε κάνει ποτέ εμείς στο έργο σας και οι δικές μας αναφορές στις επιτυχίες της Περιφέρειας μας συνοδεύονται πάντα απο την ειδική αναφορά οτι αυτές είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με τον ΑΒαθμό αυτοδιοίκησης (ανεξαρτήτως του βαθμού επίτευξης) στον οποίο τρέφουμε σεβασμό που αποδεικνύουμε στην πράξη. Υποθέτω πως θα είχατε την ίδια ακριβώς αντίδραση αν σας ασκούσαμε κριτική για την διάθεση των δικών σας πόρων.

Σε κάθε περίπτωση, συνεχίζουμε το έργο μας με υπευθυνότητα, ανεπηρέαστοι από τις ειδικές συνθήκες της παρούσης περιόδου και παραμένουμε στην διάθεση σας να εργαστούμε για την πρόοδο της Ρόδου, σεβόμενοι τον απόλυτα διακριτό ρόλο του καθενός και διατηρώντας το αποκλειστικό δικαίωμα στην λήψη των τελικών αποφάσεων στα ζητήματα ευθύνης μας”.

Διαβάστε εδώ την επιστολή του Περιφερειάρχη προς τον Δήμαρχο Ρόδου

 

 

image_print