ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

Με  έκπληξη μου διάβασα  τις ανακοινώσεις  των δυο παρατάξεων που αφορούν στη δήλωση  μου «πως εάν είναι να λειτουργήσουν τα αεροδρόμια με αυτόν τον τρόπο, τότε χίλιες φορές να ιδιωτικοποιηθούν.»

 

Για το θέμα αυτό έχω να σημειώσω τα εξής:

 

Η θέση μου σε ότι αφορά την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών  αεροδρομίων είναι δημοσιοποιημένες εδώ και πολύ καιρό. Για τα νησιά μας  τα αεροδρόμια αποτελούν τμήμα ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού δικτύου μεταφορών και έχουν δε συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική Ανάπτυξη, την Απασχόληση και τον Τουρισμό.

 

Σε ότι αφορά την αξιοποίηση τους, κανείς δεν είναι αντίθετος και να αξιοποιηθούν και να επεκταθούν με τον καλύτερο τρόπο οι δυνατότητες των αεροδρομίων και των αερομεταφορών ιδίως όταν διαπιστώνεται μια ανισορροπία μεταξύ της χωρητικότητας των αερολιμένων και της αυξανόμενης ζήτησης που προκύπτει από τον Τουρισμό και τις ανάγκες μεταφοράς, όπως συμβαίνει π.χ. με το αεροδρόμιο της Ρόδου που χτίστηκε για να καλύψει έναν συγκεκριμένο αριθμό αναγκών ενώ σήμερα καλείται να καλύψει δεκαπλάσιο όγκο αφίξεων. Για αυτό και δημιουργούνται τα  προβλήματα με τη διακίνηση των επισκεπτών, των αποσκευών τους, την έλλειψη χώρων στάθμευσης των λεωφορείων, των ταξί,  κλπ. , προβλήματα που όλοι γνωρίζουμε και που σίγουρα δεν βοηθούν στην καλή εικόνα του τουριστικού μας προϊόντος.

 

 Εάν θέλουμε να μιλάμε για  την εξασφάλιση ενός αποδοτικού και ανταγωνιστικού συστήματος αερομεταφορών, σίγουρα  χρειαζόμαστε αποτελεσματικές και ποιοτικές υπηρεσίες εδάφους. Η βελτίωση της ποιότητας των αεροδρομίων ωφελεί τις αεροπορικές εταιρίες, τους μεταφορείς και τους επιβάτες και κυρίως τον ίδιο τον προορισμό, που είναι τα νησιά μας.

Σε ότι αφορά λοιπόν την αποκρατικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, νομίζω πως θα πρέπει να εξασφαλιστούν και ορισμένες επιπλέον προϋποθέσεις προκειμένου να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση.
 

Πρώτον, δεν πρέπει να υπάρξουν εκπτώσεις στην ασφάλεια των αερομεταφορών. Πρέπει να διασφαλιστεί το σημερινό υψηλό επίπεδο ασφάλειας στους αερολιμένες που εξασφαλίζεται από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (κρατική υπηρεσία).  Όπως αναφέραμε επειδή οι αερολιμένες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στον συντονισμό των υπηρεσιών εδάφους, θα πρέπει να εξασφαλιστεί το απαραίτητο νομικό πλαίσιο που θα αφορά αυτές τις υπηρεσίες, προκειμένου να αποτραπούν και στρεβλώσεις του ανταγωνισμού με υπεργολαβίες, ή στρεβλώσεις που δημιουργούν πρόσθετο κόστος  και μπορεί να λειτουργήσουν ανασταλτικά στην προσέλκυση αεροσκαφών.

 

Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει ένα σταθερό πλαίσιο εργασιακών σχέσεων, με την απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορεί να καλύπτει τις μεγάλες ανάγκες των αερολιμένων στις περιόδους αιχμής και όχι να παρατηρούνται φαινόμενα υπερεκμετάλλευσης και υπεραπασχόλησης.

 

Τρίτον, Θα πρέπει όμως, λόγω της ιδιαιτερότητας της νησιωτικής περιφέρειάς μας να υπάρξει μέριμνα υποστήριξης των μικρών αεροδρομίων μας προκειμένου να είναι βιώσιμα.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει μέσω ενός συστήματος αερολιμενικών τελών των μεγάλων αεροδρομίων της περιφέρειάς να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των μικρών μας αεροδρομίων.

 

Ας μην ξεχνάμε πως στους νησιωτικούς αερολιμένες ισχύει η υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας για την ομαλή αεροπορική διασύνδεση των νησιών μιας  και όπως είναι γνωστό, οι αεροπορικές εταιρίες δεν έχουν οικονομικό συμφέρον να παράσχουν τέτοιες υπηρεσίες που κρίνονται ασύμφορες για τα μικρά νησιά.
 

Η ύπαρξη ενός κανονιστικού πλαισίου που να επιτρέπει επαρκή  ευελιξία  για τα μικρά νησιά και τους αερολιμένες τους είναι επιβεβλημένη καθώς οι  μικροί αερολιμένες εξυπηρετούν κυρίως την υποχρεωτική παροχή δημόσιας υπηρεσίας δηλαδή τις επιδοτούμενες αεροπορικές γραμμές της ενδοεπικοινωνίας των νησιών.

 

Είναι επίσης γνωστό πως απαιτούνται επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου αεροδρομίων της Περιφέρειάς μας (12 αεροδρόμια). Είναι προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν προκειμένου να δημιουργηθούν οι αναγκαίες συνθήκες για την αποτελεσματική χρήση των υποδομών κυρίως στους υπερφορτωμένους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αερολιμένες Ρόδου, Κω, Σαντορίνης, Μύκονου κ.λ.π..

Η απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών εδάφους ενίσχυσε τον ανταγωνισμό και βελτίωσε την ποιότητα των υπηρεσιών.
Επομένως, εάν και η ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών  αερολιμένων συμβάλλει στην αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών χωρίς να δυναμιτίζει τις δικλείδες ασφαλείας που περιγράψαμε, τότε δεν βλέπω για ποιο λόγο να μην ιδιωτικοποιηθούν.

 

Αυτό όμως που εμείς ζητάμε ως τοπικές κοινωνίες σε κάθε περίπτωση είναι να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερότητες των νησιών μας και σαφώς  τα προβλήματα και οι ανάγκες που απορρέουν από τη νησιωτικότητα. Ας μη γελιόμαστε, τα νησιά μας αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα στο θέμα της προσβασιμότητας, γεγονός που λειτουργεί ανασταλτικά τόσο για την αύξηση του τουριστικού μας προϊόντος,  όσο και για την ποιότητα της ζωής των νησιωτών.

 

Επομένως, εμείς αυτό που θέλουμε είναι αερολιμένες με καλύτερες παρεχόμενες υπηρεσίες, με αναβάθμιση των υποδομών τους και δημιουργία νέων  θέσεων εργασίας  υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών και διεθνών κανονισμών που θα διέπουν τη λειτουργία τους. Θέλουμε σύγχρονα, ανταγωνιστικά αεροδρόμια εάν θέλουμε να διατηρήσουμε αλλά και να αυξήσουμε το τουριστικό μας προϊόν. Και εδώ πλέον διερωτώμαι, οι συνάδελφοι που καταγγέλλουν την πρόταση για ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, τελικά τι είδους ανάπτυξη θέλουν για τα νησιά μας; Πως φαντάζονται πως μπορεί να αναπτυχθεί το τουριστικό μας προϊόν σε μια άκρως ανταγωνιστική και διεθνοποιημένη αγορά;

 

Εν κατακλείδι, η καλή λειτουργία των αεροδρομίων και των υπηρεσιών εξυπηρέτησης είναι ο καθρέπτης των νησιών μας και στην άφιξη  και στην αναχώρηση των επισκεπτών μας και εν τέλει είτε κρατική είναι η υπηρεσία είτε ιδιωτική,  απασχολεί εργαζόμενους. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη, κάτοικο ή επισκέπτη δεν είναι ποιος παρέχει την υπηρεσία, ή το κράτος ή ο ιδιώτης,  αλλά να έχει πρωτίστως ποιοτικές υπηρεσίες. Εάν το κράτος είναι κακός επιχειρηματίας πρέπει να  εγκαταλείψει τη δραστηριότητα αυτή υπέρ του ιδιώτη. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση θα απασχολούνται εργαζόμενοι . Δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί σε τομείς όπου έχει αποδειχθεί ότι το κράτος έχει αποτύχει να πρέπει κάποιοι  ακόμα να το υπερασπίζονται.

 

Τέλος, σε ότι αφορά τους επιχειρηματίες και την εξυπηρέτηση τους,  να ξεκαθαρίσω ακόμα μια φορά τη θέση μου. Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και μεγάλης ανεργίας ούτε το κράτος, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση μπορούν να δημιουργήσουν νέες μόνιμες θέσεις εργασίας. Αυτές θα προκύψουν μέσα από την ανάπτυξη και τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

 

image_print