Με αφορμή το σχόλιο με τον παραπάνω τίτλο που δημοσιεύθηκε στον ηλεκτρονικό τύπο, ο Περιφερειάρχης κ. Γιάννης Μαχαιρίδης δήλωσε τα εξής.

Η Τεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 δίνει τη δυνατότητα κάλυψης εξειδικευμένων υπηρεσιών για τις ανάγκες εφαρμογής, ελέγχου και διαχείρισης του Προγράμματος, σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το υφιστάμενο προσωπικό. Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να υποστηριχθεί το έργο της Μονάδας Ελέγχου της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας, ανατέθηκε σε εταιρεία ο ρόλος εξωτερικού συμβούλου για την υποβοήθηση της Μονάδας στον έλεγχο προέγκρισης δημοπράτησης τεχνικών έργων, έναντι της συνολικής αμοιβής των 39.600 ευρώ. Η επιλογή της εταιρείας έγινε από τον κατάλογο συνεργατών της Υπηρεσίας, που έχει καταρτιστεί μετά από σχετική προκήρυξη, ενώ η αμοιβή είναι προϊόν διαπραγμάτευσης για την επίτευξη της συμφερότερης προσφοράς.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Μονάδα αυτή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής έχει επιφορτιστεί με τις ανάγκες ελέγχου 214 έργων συνολικού προϋπολογισμού 323,5 εκ. €, που έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013 και τα οποία εκτείνονται σε 38 νησιά της Περιφέρειας.

Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι πρόκειται για υπηρεσίες υψηλής εξειδίκευσης και εμπειρίας που έχουν στόχο την επίσπευση της διαδικασίας δημοπράτησης των έργων. Δεδομένου ότι η προθεσμία για την υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ λήγει στις 31.12.2015, ο στόχος αυτός αποκτά άμεση προτεραιότητα για να μη χαθούν πολύτιμοι πόροι για την Περιφέρεια και τη Χώρα μας, τη στιγμή μάλιστα που λόγω της οικονομικής κρίσης οι πόροι του ΕΣΠΑ είναι οι μοναδικοί διαθέσιμοι για την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων.

Επισημαίνουμε πως το Υπουργείο Ανάπτυξης για την επιτάχυνση και ωρίμανση έργων για κάθε νησί διέθεσε το ποσό των € 50.000 για πρόσληψη εξωτερικού συμβούλου.

Σημειώνεται τέλος ότι η αμοιβή του συμβούλου δεν γίνεται με μηνιαία αποζημίωση, όπως εσφαλμένα αναφέρει το δημοσίευμα, αλλά εξαρτάται αποκλειστικά και μόνον από το παραδιδόμενο έργο του.

 

image_print