Σχετικά με την ανακοίνωση του κ. Χαράλαμπου Κόκκινου και για την πληρέστερη ενημέρωση των συμπατριωτών μας αναφορικά με την ισόρροπη ανάπτυξη και το «άλλα λέω κι άλλα εννοώ» της ανακοίνωσης  καθώς και την έγκριση των προγραμματικών συμβάσεων έχουμε να επισημάνουμε τα εξής: 

Το χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο στη Σύρο απασχόλησαν πρωτίστως δύο σημαντικά θέματα που αφορούν όντως την ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Έγινε παρουσίαση των κατευθύνσεων του νέου Χωροταξικού Σχεδίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τους εκπροσώπους του ΥΠΕΚΑ και τους ανάδοχους μελετητές και είναι η δεύτερη φορά που λαμβάνει χώρα αυτή η ενημέρωση στην έναρξη εκπόνησης της μελέτης.

Ακολούθησε εποικοδομητικός διάλογος και κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις που θα λάβουν υπόψη οι μελετητές.

Το δεύτερο θέμα που απασχόλησε το Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν η ενημέρωση από την ΕΔΑ (Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή) του ΕΣΠΑ για τη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020  που αφορά τους άξονες και τις δράσεις του νέου προγράμματος καθώς και την κατανομή των πόρων και τους θεματικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν με το νέο πρόγραμμα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί πως από τους πόρους που θα διατεθούν άμεσα για διαχείριση στην Περιφέρεια, το 32% θα διατεθεί για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας ήτοι 55.317.506,00€ και το 27,6% για την προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών. Οι υπόλοιποι πόροι θα αφορούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και  του γεωργικού τομέα ύψους 14.013.562,00€, τις υποδομές περιβάλλοντος, υγείας, παιδείας, δράσεις πολιτισμού, τουρισμού κ.λ.π.

Τονίστηκε από τη Διαχειριστική Αρχή το ότι παρά τη μείωση των ευρωπαϊκών πόρων προς τη χώρα μας κατά 20% η Περιφέρειά μας κατόρθωσε τα ποσά που θα εισπράξει να είναι ίδια με αυτά που είχε στην παρούσα προγραμματική περίοδο πάνω από 600.000.000€.

Σε ότι αφορά δε τις προγραμματικές συμβάσεις, οι περισσότερες αφορούν έργα που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια από ίδιους πόρους, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη και δίνεται χρονική παράταση για την ολοκλήρωσή τους.

Επίσης  προγραμματικές συμβάσεις που αφορούν  συντηρήσεις  δημόσιων κτηρίων καθώς και αποκατάσταση μνημείων πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς.

Οι νέες συμβάσεις αφορούν προμήθεια υλικών για τη συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν κατά τα προηγούμενα έτη από το θεσμό της  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπως και συμμετοχή σε κατασκευές νέων εγκαταστάσεων από τους αντίστοιχους Δήμους.

Είναι γνωστό πως με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η χρηματοδότηση έργων προς τους άλλους φορείς είτε είναι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης είτε φορείς του δημοσίου γίνεται μόνο μέσω προγραμματικών συμβάσεων.

Τέλος, το γεγονός πως η παράταξη «Νέα Εποχή για τα Νησιά μας» ψηφίζει τις προγραμματικές συμβάσεις αναγνωρίζει την αναπτυξιακή τους διάσταση καθώς αποτελούν έργα πνοής που αν δεν τα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια με δικούς της  πόρους δεν έχουν τη δυνατότητα να υλοποιηθούν και ως εκ τούτου τα νησιά μας θα στερηθούν αυτά τα έργα.

Η Περιφερειακή Αρχή κινείται με γνώμονα το συμφέρον των νησιών χωρίς διαχωρισμούς, διακρίσεις και αντιθέσεις.

Το ότι συνδράμει τους Δήμους αλλά και τους άλλους φορείς στην υλοποίηση έργων νομίζουμε πως θα πρέπει να αξιολογηθεί θετικά.

image_print