Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει ότι η Αντιπυρική Περίοδος διαρκεί από 01-05-2022 έως και 31-10-2022. Παρακαλούμε τους πολίτες, τους αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους των νησιών του Νότιου Αιγαίου (Κυκλάδων και Δωδεκανήσου) λαμβανομένων υπόψη των κλιματολογικών παραγόντων του Νοτίου Αιγαίου (ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες κ.α.) να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στο ύπαιθρο που είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια και να ειδοποιούν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία για οποιοδήποτε γεγονός υποπέσει στην αντίληψη τους.

Ενημερώνουμε ότι βρίσκονται σε ισχύ:

α) η νέα Πυροσβεστική διάταξη 9/2021 (ΦΕΚ 1923/Β/2021) η οποία αντικαθιστά τις προγενέστερες Πυροσβεστικές Διατάξεις (9/2000, 9Α/2005, 4/2012 και 7/1996) και ισχύει από 1/6/2021. Σύμφωνα με την ανωτέρω Πυροσβεστική Διάταξη 9/2021:

· Ορίζονται ως πεδίο εφαρμογής της τα δάση, οι δασικές εκτάσεις, οι χορτολιβαδικές και οι βραχώδεις-πετρώδεις εκτάσεις των ημιορεινών και ανώμαλων εδαφών (άρθρο 3 του Ν. 998/1979) και οι αγροτικές εκτάσεις (άρθρο 2 του Ν.Δ. 3030/1954 & άρθρο 2 του Ν. 3585/2007, όπως ισχύουν) και σε γεωργικές εκτάσεις (καλλιεργούμενες). Επίσης εφαρμόζεται και σε περιοχές, εγκαταστάσεις και χώρους που βρίσκονται εντός ή σε απόσταση 300μ. από τις αναφερόμενες ανωτέρω εκτάσεις, όπως οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ή εντός ορίων οικισμών, κτιριακές υποδομές και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, τεχνικά έργα, έργα υποδομής, κ.λπ., περιοχές με ειδικό νομικό καθεστώς (αιγιαλός, παραλία, προστατευόμενες περιοχές κ.α.) όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 αυτής.

· Στα άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 11 και 13 ορίζονται οι Γενικές διατάξεις, οι απαγορεύσεις και περιορισμοί που αφορούν καύσεις (υπολειμμάτων καλλιέργειας, κλαδεμάτων, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκοτόπων κ.λπ.), θερμές εργασίες, κάπνισμα μελισσών, άναμμα φωτιάς.

· Στα άρθρα 7, 9, 9, 10 και 14 τα μέτρα, απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που αφορούν εύφλεκτες ουσίες, απορρίμματα, απόβλητα, ογκώδη αντικείμενα, χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ), χώρους λειτουργίας ανθρακοκαμίνων, ασβεστοκαμίνων και λοιπών εργαστηριακών συγκροτημάτων, πεδία βολής και ανοικτά σκοπευτήρια.

· Στα άρθρα 15 και 16 την καύση πυροτεχνημάτων κ.λπ. ειδών πυροτεχνίας και τη χρήση συσκευών έψησης.

· Ο έλεγχος τήρησης των ανωτέρω ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, ενώ στο άρθρο 18 αναφέρονται οι κυρώσεις για την μη τήρηση αυτής.

β) η υπ’ αρ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1301/Β/2022) «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών». Σύμφωνα με την ανωτέρω:

· Ορίζονται ως πεδίο εφαρμογής: οι οικοπεδικοί και λοιποί ακάλυπτοι χώροι, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές των οποίων

υποχρεούνται, μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους, να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

· Στα άρθρα 1 & 3 περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις τους, στο άρθρο 2 ο αυτεπάγγελτος καθαρισμός και στο άρθρο 4 οι κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Παρακαλούμε τέλος να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες για όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου:

 

Καθώς έχουν ήδη εκδηλωθεί δασικές και αγροτοδασικές πυρκαγιές κυρίως κατά την καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, συνιστούμε πριν οποιαδήποτε ενέργεια, οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται σχετικά στις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες (τηλ. 199).

Σε περίπτωση μη τήρησης των διαλαμβανομένων στις ανωτέρω Πυροσβεστικές Διατάξεις θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας» (ΦΕΚ 2233/Β.2020).

 

Οδηγίες για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών:

 

· Δεν πραγματοποιούμε υπαίθριες θερμές εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει σπινθήρες).

· Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές (barbeque) κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών, ούτε σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά.

· Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε τα αναμμένα υπολείμματα καύσης στην ύπαιθρο, διότι ενδέχεται να αναζωπυρωθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά.

· Σε καμία περίπτωση, δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο.

· Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα, από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε όταν βρισκόμαστε στο δάσος.

· Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, διότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους, ούτε γυάλινα μπουκάλια, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας.

· Δεν χρησιμοποιούμε βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις.

· Δεν σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, μετά το σβήσιμο της μηχανής, καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς.

· Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από τις εξατμίσεις όλων των τύπων οχημάτων μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιά.

· Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος, σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

 

Σας ενημερώνουμε τέλος ότι στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (http://civilprotection.gr/el- Οδηγίες προστασίας- Δασικές Πυρκαγιές)