Στη θέση του αντιπροέδρου της Επιτροπής Νήσων της CPMR εξελέγη ομόφωνα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης, στο πλαίσιο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης  της ομάδας έργου της Διαμεσογειακής Επιτροπής «Πολιτισμός – Τουρισμός» και της Ολομέλειας της Επιτροπής που διεξήχθησαν την προηγούμενη εβδομάδα (28 – 29/10) στην πόλη Άαρχους της Δανίας (πρόεδρος εξελέγη ο πρόεδρος της Σαρδηνίας Ugo Capellacci).

Η πρόταση υποψηφιότητας κατατέθηκε από την εκπρόσωπο της Περιφέρειας,  κα Ελευθερία (Λίτσα) Φτακλάκη, Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Περιφερειακών Θεσμών και Διεθνών συνεργασιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Πρόεδρο της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου " Ενεργειακή Α.Ε.", η οποία συμμετείχε στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της CPMR.

Στην Επιτροπή ανήκουν εκατόν εξήντα (160) Ευρωπαϊκές Νησιωτικές Περιφέρειες, στο Πολιτικό Γραφείο της οποίας ο κ. Μαχαιρίδης θα είναι πλέον μέλος και θα μετέχει ενεργά σε όλες τις διαβουλεύσεις με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.

Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εκλογή του, σημειώνοντας ότι «σαν Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μπορούμε πλέον να έχουμε ουσιαστικό λόγο και ρόλο στα κέντρα λήψης αποφάσεων, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, προς όφελος των νησιωτικών μας περιοχών».

Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Διαμεσογειακής Επιτροπής αποφασίστηκε, κάθε Περιφέρεια να καταθέσει άμεσα τον στρατηγικό της σχεδιασμό για τον τουρισμό και τον πολιτισμό, τον απολογισμό δράσεών της για την περίοδο (2007 – 2013) και τις προτάσεις της για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

Στην Ολομέλεια της Επιτροπής Νήσων της CPMR τέθηκαν προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων θέματα, όπως η άρση της διάκρισης των νησιών, η πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014 – 2020 και οι κρατικές ενισχύσεις, σε σχέση με την ιδιαιτερότητα των νησιωτικών περιοχών.

Η κα Φτακλάκη στις παρεμβάσεις της πρότεινε:

α)   στη νέα κατηγορία των «ενδιάμεσων Περιφερειών» να συμπεριληφθούν οι νησιωτικές περιοχές ανεξάρτητα ΑΕγΠ που δεν εντάσσονται στο Στόχο 1, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

β) απευθείας διαπραγμάτευση των νησιωτικών Περιφερειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά της όργανα, και

γ)    ειδικό πρόγραμμα για τα νησιά χωρίς την εμπλοκή των εθνικών φορέων. 

image_print