ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ κ. ΠΟΥΣΣΑΙΟΣ ΓΙΑ ΥΔΑΤΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

 

Τους στόχους και τη στρατηγική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, παρουσίασε με εισήγησή του στην Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. Γιώργος Πουσσαίος.

Έπειτα από πρόσκληση της Επιτροπής, ο κ. Πουσσαίος μίλησε για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στις νησιωτικές περιοχές και την ανάγκη για “συστηματική και όχι αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων, προκειμένου τα εφιαλτικά σενάρια που κάνουν αναφορά σε έλλειψη ακόμη και του πόσιμου νερού να μείνουν μόνο σενάρια”.

Ο κ. Πουσσαίος μίλησε για την εφαρμογή επιχειρησιακού προγράμματος μέτρων και δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιομορφία του κάθε νησιού.

Απαιτείται στρατηγική που θα οδηγεί πέραν των μέτρων και στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του πολίτη και στη λήψη των αποφάσεων και στην υλοποίηση τους”, τόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης, επισημαίνοντας πως  ανάμεσα στους στόχους και τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι:

-Η εξοικονόμηση νερού.

-Η εξασφάλιση των απαραίτητων υδατικών πόρων.

-Η προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών πόρων.

-Η σωστή διαχείριση των υδατικών πόρων, με βάση και την οδηγία 2000/60/ΕΕ.

-O επανακαθορισμός της τιμολογιακής πολιτικής του νερού με βάση τη χρήση.

-H εκπόνηση ΣΧΟΑΠ και ΓΠΣ, καθώς και η επίλυση χωροταξικών θεμάτων που δημιουργούν προβλήματα στη χωροθέτηση αναγκαίων έργων υποδομών, όπως αφαλατώσεις, ΧΥΤΥ κ.ά. με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη ν. Θήρα.

-Ο εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα με μικρά φράγματα ανάσχεσης και αποκατάσταση των αναβαθμίδων (γεωργικές πεζούλες).

-Η επαναχρησιμοποίηση του νερού με βάση και τη νέα νομοθεσία του ΥΠΕΚΑ για τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων.

-Η εκτίμηση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών (ακραία καιρικά φαινόμενα, ερημοποίηση, άνοδο της στάθμης της θάλασσας κ.ά.) στις υποδομές των νησιών, όπως οι αφαλατώσεις, ή στον υδροφόρο ορίζοντα με έμφαση στους νησιωτικούς υγροτόπους.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, τέλος, προσκάλεσε τα μέλη της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, να επισκεφθούν την πρότυπη μονάδα διαχείρισης υγρών αποβλήτων που λειτουργεί στην Πάρο και η οποία επεξεργάζεται λύματα από οινοποιία, τυροκομεία και ελαιοτριβεία.

image_print