Αποφάσεις τροποποίησης των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων κατασκευής έργων υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος, προκειμένου τα έργα να ολοκληρωθούν 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, οπότε λήγει η τρέχουσα προγραμματική περίοδος.
 
Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης: 
 
Ενέκρινε την τροποποίηση της σύμβασης του έργου της Αποκατάστασης του κτιρίου Βακούφ στην Πλατεία Κουντουριώτη στην Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Η  συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου παρατείνεται μέχρι τις 26 Αυγούστου 2015, παράταση που κρίθηκε απαραίτητη για την ομαλή ολοκλήρωσή του. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
 
Υπέγραψε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος της κατασκευής του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Κουφονησίου. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
 
Παράλληλα, υπέγραψε την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου της Αποκατάστασης του ΧΑΔΑ στη θέση Γλυφωνιές και της Προμήθειας του Εξοπλισμού Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σύμης. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον  – Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ ΠΕΡΑΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. 
image_print