Σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 119204/10257/22-11-2013 πρόσκλησης μας,  σας γνωρίζουμε ότι η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την 28η Νοεμβρίου 2013 αναβάλλεται, λόγω της κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχών του Δήμου Ρόδου σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 6842/22-11-2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και στην ανάγκη επιτόπιας παρουσίας πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Για την ημερομηνία πραγματοποίησης της επόμενης  συνεδρίασης θα εκδοθεί νέα πρόσκλησή μας.