ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ,ΑΛΙΕΙΑΣ,ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ, ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ.ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 10.30 ΄π.μ. ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ