Αναβολή 2ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου – Ορισμός νέας ημερομηνίας συνεδρίασης

Αναβολή 2ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου – Ορισμός νέας ημερομηνίας συνεδρίασης