Για πληροφορίες πατήστε εδώ

 

Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου για την σχετική διαβούλευση είναι η ακόλουθη:

http://www.yen.gr/wide/yen.chtm?prnbr=37062

image_print