Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων ανακοινώνει τις κενές θέσεις φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι την 31η Ιουνίου 2018.
Η ανάρτηση των κενών θέσεων και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 64 Ν. 4509/2017 (ΦΕΚ 201/Β΄/22-12-2017) ’’Άδεια ίδρυσης φαρμακείου’’ και την αριθμ. πρωτ. Δ3(β)/ΓΠ/οικ. 5458/22-1-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: ‘’Ανάρτηση κενών θέσεων φαρμακείων’’
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των κενών θέσεων, αδειών ίδρυσης φαρμακείων, που θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, να τις αποστείλουν στο παρακάτω e-mail: ddyk@1730.syzefxis.gov.gr

Για να δείτε όλη την ανακοίνωση πατείστε εδώ :