Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων ανακοινώνει τις κενές θέσεις φαρμακείων στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου  2017.

Η ανάρτηση των κενών θέσεων και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4281/2014 (άρθρων 216,217,218,),Ν.4509/2017(ΦΕΚ 201τ’Α/22-12-2017,άρθρο65 και το με αριθμ.πρωτ.:Δ3(β)/Γ.Π/οικ.5458/22-1-2018 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας-Δ/νση Φαρμάκου

 Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των κενών θέσεων, αδειών  ίδρυσης φαρμακείων,  που θα υποβάλλουν  ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους, να τις αποστείλουν στο παρακάτω email: ddyk@1730.syzefxis.gov.gr 

Ο πίνακας των κενών θέσεων αδειών ίδρυσης φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων.

image_print