Περίληψη: Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «SIROCCO:Βιώσιμος διαπεριφερειακός παράκτιος & θαλάσσιος τουρισμός κρουαζιέρας μέσω συνεργασίας και κοινού σχεδιασμού» και την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «ALTERECO: Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας». 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – 8 Ιουνίου 2023
https://www.pnai.gov.gr/archives/oldposts/anartisi-anakoinoseon-sme-01-2017-kai-sme-02-2017-sto-plaisio-ton-evropaikon-sygchrimatodotoumenon-ergon-sirocco-kai-altereco