ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση :Γεωργίου Μαύρου 2

                    (Κτίριο ΖΕΦΥΡΟΣ)

                     85100 ΡΟΔΟΣ

 

 

             

Ρόδος 5 Σεπτεμβρίου 2013

Aριθ. Πρωτ. : 6793

                 

 

            Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται  ότι σήμερα 5-9-2013 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ www.opekepe.gr τα πρώτα ακίνητα διαχείρισης Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην νήσο Ρόδο προς μίσθωση βάσει του άρθρου 7 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66 Α΄/22.3.2012).

 

            Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να γίνει μέσω της ιστοσελίδας αυτής ανά ακίνητο που αναρτάται.

 

            Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 5 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 23.59.59.

           

            Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της υπηρεσίας μας : Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας με έδρα την Ρόδο, Γ. Μαύρου 2 (κτίριο Ζέφυρος) στο τηλέφωνο 2241364918.

 

                                                                                                                  Ε.Π.

                                                                                                        Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

 

                                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ