Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι πληροφορίες που αφορούν στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού αναρτώνται πλέον στο σύνδεσμο: www.5124.syzefxis.gov.gr

 

 

 

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠ)

 

Α. ΑΡΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (1-6) :

1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2012)2013 – (2014)2015

 

 

5) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2012)2013 – (2014)2015

 

6) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΝΑ

 

Β. ΑΡΧΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013. (ΕΝΑΡΞΗ 25/02/2013, ΛΗΞΗ 25/04/2013)

Αναρτήσεις 2013

1. Ενίσχυση ΜΜΕ των Περιφερειών στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών  

2. Δόθηκε η δυνατότητα ολοκλήρωσης υποβολής προτάσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα "Ενίσχυσης ΜΜΕ" [22/5/2013]

3. Ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για τα αποτελέσματα του Προγράμamp;eta;ς) δαπανών και δανείου, (20/12/2013)

19. χρήσιμες οδηγίες υποβολής τους (20/12/2013)

20. Οι αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών αξιολόγησης των αιτημάτων θεραπείας (20/12/2013)

21. Οδηγός Υλοποίησης για τους Δικαιούχους του Προγράμματος

22. Οδηγός &3Brho;όγραμμα "Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών" (4/5/2015) ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΟΠΑΑΧ (ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) ΛΗΞΗ: 24/04/2013

1. Πρόσκληση για Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από ΜΗ ΓΕΩΡΓΟΥΣ στα νησιά ΟΠΑΑΧ στους Τομείς Υπηρεσιών Τουρισμού. Μέτρο 313  

2. Πρόσκληση για Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από ΜΗ ΓΕΩΡΓΟΥΣ στα νησιά ΟΠΑΑΧ στους Τομείς Μεταποίησης, Εμπορίου, Υπηρεσιών. Μέτρο 312  

3. Πρόσκληση για Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΟΥΣ στα νησιά ΟΠΑΑΧ στους Τομείς Μεταποίησης, Εμπορίου, Υπηρεσιών. Μέτρο 311  

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 με τις τελευταίες Τροποποιήσεις του Ν.4146/2013   

 

Γ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ   

Αναρτήσεις έτους 2013

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 5/2013 (πρακτικό 2) Συνεδρίαση Π.Σ. 28/01/2013. (ΑΔΑ: ΒΕΥΙ7ΛΞ-Α13). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 30/2013 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 26/03/2013. (ΑΔΑ: ΒΕΑ17ΛΞ-ΧΘΗ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 80/2013 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 13/06/2013. (ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΞ-ΞΥ3). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 98/2013 (πρακτικό 10) Συνεδρίαση Π.Σ. 18/07/2013. (ΑΔΑ: ΒΛΩ77ΛΞ-Ξ7Ξ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 131/2013 (πρακτικό 12) Συνεδρίαση Π.Σ. 31/08/2013. (ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΞ-Τ7Π). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 152/2013 (πρακτικό 13) Συνεδρίαση Π.Σ. 30/09/2013. (ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΞ-2Λ9). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 176/2013 (πρακτικό 14) Συνεδρίαση Π.Σ. 19/10/2013. (ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΛ7ΛΞ-ΤΕ4). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Αναρτήσεις έτους 2014

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 199/2013 (πρακτικό 15) Συνεδρίαση Π.Σ. 19/12/2013. (ΑΔΑ: ΒΙΡΔ7ΛΞ-5ΓΤ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 6 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Εγγραφή νέων έργων στη ΣΑΕΠ 067. Αριθμός Απόφασης 200/2013 (πρακτικό 15) Συνεδρίαση Π.Σ. 19/12/2013. (ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΞ-ΣΦ1).

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 201/2013 (πρακτικό 15) Συνεδρίαση Π.Σ. 19/12/2013. (ΑΔΑ: ΒΙΡ27ΛΞ-ΤΗΩ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 8/2014 (πρακτικό 1) Συνεδρίαση Π.Σ. 25/01/2014. (ΑΔΑ: ΒΙΡΧ7ΛΞ-Υ87). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 31/2014 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 24/02/2014. (ΑΔΑ: ΒΙΚΥΡ7ΛΞ-Κ9Ξ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 58/2014 (πρακτικό 4) Συνεδρίαση Π.Σ. 29/03/2014. (ΑΔΑ: ΒΙΗ37ΛΞ-ΩΕΔ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 79/2014 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 28/04/2014. (ΑΔΑ: ΒΙΦΘ7ΛΞ-0ΔΘ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 85/2014 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 25/06/2014. (ΑΔΑ: 7Ι5Λ7ΛΞ-ΥΣΠ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 131/2014 (πρακτικό 12) Συνεδρίαση Π.Σ. 10/10/2014. (ΑΔΑ: 7ΩΞΠ7ΛΞ-671). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 7 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 6 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 182/2014 (πρακτικό 13) Συνεδρίαση Π.Σ. 18/11/2014. (ΑΔΑ: Ω50Η7ΛΞ-228). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 193/2014 (πρακτικό 14) Συνεδρίαση Π.Σ. 18/11/2014. (ΑΔΑ: 751Λ7ΛΞ-Ζ38). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 8 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 7 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 229/2014 (πρακτικό 15) Συνεδρίαση Π.Σ. 08/12/2014. (ΑΔΑ: 64ΔΠ7ΛΞ-729). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 9 ΠΕ Κυκλάδων)

Αναρτήσεις έτους 2015

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 13/2015 (πρακτικό 1) Συνεδρίαση Π.Σ. 31/01/2015. (ΑΔΑ: 7ΑΟΕ7ΛΞ-2Δ7). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 26/2015 (πρακτικό 2) Συνεδρίαση Π.Σ. 02/03/2015. (ΑΔΑ: Ψ7ΘΣ7ΛΞ-0ΧΑ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 44/2015 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 31/03/2015. (ΑΔΑ: Ω6Ν17ΛΞ-3ΡΘ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 67/2015 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 25/04/2015. (ΑΔΑ: Β5ΓΠ7ΛΞ-ΤΩΗ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 89/2015 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 23/05/2015. (ΑΔΑ: 7Γ1Η7ΛΞ-ΗΕΑ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 103/2015 (πρακτικό 8) Συνεδρίαση Π.Σ. 28/07/2015. (ΑΔΑ: 6ΥΜ77ΛΞ-ΝΓΔ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου)

 

Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ   

Αναρτήσεις έτους 2013

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ) έτους 2013

Αναρτήσεις έτους 2014

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ) έτους 2014

Αναρτήσεις έτους 2015

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ) έτους 2015 (Τροπ 0)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ) έτους 2015 (Τροπ 1)

1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2015 (04/06/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 280 – 22/05/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 291 – 08/06/2015)

1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ ΕΣΠΑ ΠΔΕ έτους 2015 (13/07/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 307 – 14/07/2015)

2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2015 (16/07/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 424 – 24/07/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 461 – 30/07/2015) [ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ]

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 487 – 04/08/2015) [ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ]

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 495 – 04/08/2015) [ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ]

 

Ε. ΔΙΕΘΝΗ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 
 
ΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΙΑΠ)
 
 

Ζ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ – ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΥΠΟΥ

 
Τελευταία τροποποίηση : 17/08/2015
 

  

image_print