ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ : "Ανανέωση – Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 1822/ ΑΕΠΟ Γ.Γ.Π.Ν.Α., που αφορά τη δραστηριότητα : " Πλωτή μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας με ετήσια δυναμικότητα 230 τόνων Θαλασσίων Μεσογειακών Ιχθύων στην θέση Βραχονησίδα Αρχάγγελος Δήμου Λέρου της Ν.Α. Δωδεκανήσου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου " , με σκοπό την διόρθωση των συντεταγμένων , τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων , του φορέα "ΑΦΟΙ ΜΑΝΗ & ΥΙΟΙ Α.Ε." "