Ανακοίνωση υπ. αριθμ ΣΟΧ1/2021για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στο Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2021 με έδρα την Νάξο.

Η Ανακοίνωση , το Έντυπο Αίτησης και το  Παράρτημα με σήμανση έκδοσης «10-06-2021»,

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως 9/6/2021.

Ανάρτηση πινάκων κατάταξης  και υποβολή ενστάσεων, αιτήσεων που υποβλήθηκαν για την ΣΟΧ1/2021 Πρόγραμμα Δακοκτονίας 2021,με έδρα την Νάξο,εντός 10 ημερών από την ανάρτηση της παρούσας .

image_print