ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2012 ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ