ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 4/2021 για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  (Τομεάρχες Δακοκτονίας έτους 2021 νομού Δωδεκανήσου)
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 10-06-2021