Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Περιφερειακών Ενοτήτων Σύρου, Θήρας και Μήλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που εδρεύει στην Ερμούπολη Σύρου.

Η Ανακοίνωση στο Πρόγραμμα Διαύγεια,  Το Παράρτημα, Έντυπο Αίτησης.