Ανακοίνωση του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού Κυκλαδων