ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Ν. Αιγαίου ανακοινώνεται ότι τη Δευτερα 05/07/2021 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση στα Γραφεία του

Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού επί της οδού Πλατείας Τσιροπινά για την ανάδειξη των μελών :

Α.1.Επιτροπή αξιολόγησης προσφορών

Α.2. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής για την «Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Αναλωσίμων Υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Νομού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ».

Ο Προϊστάμεvoς του Τμήματος Προμηθειών

Γεώργιος Παπαμανώλης